På vilket sätt kan mögel påverka allergi?

Mögel är en svamp som ger ifrån sig mykotoxiner och sporer vilket kan ge upphov till mögelallergi. Ett hus som är mögelangripet behöver inte nödvändigtvis vara drabbat av illa stank för att de som bor i huset ska känna symptom.
Fulstopp
Man kan om man misstänker att man har mögel i huset ta hjälp av en mögelhund, särskilt tränade hundar som använder sitt enorma luktsinne för att finna mögel.

Mykotoxiner är ämnen som förekommer i olika mögelsvampar och som tack vare sin ringa storlek kan tränga in i massor material, gärna porösa sådana såsom betong. En mögelangripen källare kan alltså leda till bekymmer för de boende fastän de inte vistas i källaren ofta då mykotoxinerna letar sig bort från källan.

Allergi innebär att kroppen har utvecklat ett försvar mot ett i sig ofarligt protein som förekommer i till exempel pollen, hos pälsdjur alternativt i mögel. Reaktionen är kvick och av växlande utsträckning, allt från några utslag eller lite snuva till en anafylaktisk chock som tvingas behandlas akut för att inte ha dödlig utgång. Allergier är vanligare i västvärlden och förmodas bero på att vissa celler i immunförsvaret som normalt tar hand om bland annat parasitangrepp inte har tillräckligt att göra och då utvecklar överkänslighet mot övriga ämnen istället.

Då mögelsporerna är luftburna kommer de främst i kontakt med människor via luftvägarna – vi andas in dem. Följaktligen blir symptomen av luftvägskaraktär, nämligen hosta, snuva samt andningssvårigheter. Också rinniga samt kliande ögon är vanligt.

Mögel trivs i fuktig samt lugn miljö, exempelvis i källare och badrum som inte används. Har man drabbats av mögel i sitt hus är det betydelsefullt att man tar bort källan ifall man kan, alternativt sanerar den noggrant med mögeldödande medel som Fulstopp eller Tvärstopp.

Mögelsporer samt mykotoxiner försvinner dock inte fullkomligt ifall man enbart sanderar. Det lämpligaste är alltså att ta bort de delar som är angripet och byta ut de med torrt nytt material.

Mögelsporer och mykotoxin försvinner efterhand, men ifall man lider av besvärlig allergi kan det vara bra att undvika området under en tid. Har man lindrigare besvär, exempelvis rinniga ögon samt snuva är det vanligtvis inga problem att flytta in tillbaka till huset relativt omgående efter sanering.

Mögelallergi behandlas som andra allergier, exempelvis mot pollen. Först och främst ska man försöka undvika att utsätta sig för det agens som orsakar allergin, i detta fall mögel. Det är inte alla gånger möjligt, självklart, och då måste man medicinera.

De vanligaste medicinerna mot allergi är antihistaminer som tas i tablettform och som verkar preventivt inom tjugo minuter till en timme. Det förhindrar att så kallade mastceller frisätter histamin. Histaminet är det som medför att luftrören svullnar och att det kliar i ögon samt näsa. Man kan även använda sig av nässpray.

Mot rinniga ögon finns speciella medel, så kallade lokala läkemedel, i ögondroppsform. Dessa finns receptfritt, på samma sätt som antihistaminer samt de flesta nässprayer. Ifall man har problem med astmasymptom ska man utredas för detta och få tillpassad astmamedicin, oftast i inhalatorform. Dessa är receptbelagda.

Allergi mot mögel kan vara mycket besvärligt, men ifall man vet hur man bör hantera det kan problemen minskas och till och med försvinna.