Mossa, lavar och alger – likheter och skillnader

Mossa, lavar och alger kan ibland se väldigt lika ut, och när man har fått en påväxt på sitt hus är det angeläget att vara medveten om vad det är för att kunna behandla det på ett bra och miljövänligt vis.

Mossa är en kryptogam växt, d.v.s. en växt som inte har blomma. De gillar fuktig mark och är vanligtvis gröna till färgen. Mossa är en oönskad gäst i de flesta trädgårdar och för att hålla mossan från sin trädgård är det centralt att se till så att dränering är god. Det är även en god idé att använda sig av gräsuppsamlare när man klipper gräset för att slaget gräs inte ska ligga kvar och stänga in fukten.

Mossa kan dessutom växa över takpannor. Risken vid mossväxt över taket är att mossan behåller fukt och då kan föranleda fuktskador och mögel i taket, eller strax inunder, på vinden. Det förekommer dessutom risk att mossan binder så mycket fukt att takpannan sprängs när det fryser till vintern.

Det kan ibland vara ganska knepigt att få undan mossa från taket. Ett sätt är att för hand borsta bort dem. Det medför en klar risk för fall, och man bör vara vaksam ifall man har takplattor av betong då dessa enkelt blir hala. Man kan också, efter att ha tagit bort mossan manuellt sätta upp en koppartråd längs den högsta delen. När det sedan regnar kommer koppartråden att avge ämnen som mossan inte tycker om.

Alger är organismer som utvinner energi. Oftast sker detta med hjälp av klorofyll. Alger utgör en grupp organismer som är vanligtvis svårbestämd och oerhört stor. Den inkluderar allt från mikroskopiska, encelliga organismer till komplexa, flercelliga, exempelvis brunalger som kan bli upp till sextio meter långa. Mer info här

Alger kan växa på fasader och staket. Det spelar vanligtvis ingen roll vilken sorts färg man har målat med. Alger skänker en grön skiftning i själva färgen. För att få bort alger ska man i första hand använda sig av så miljövänliga medel som genomförbart.

Har man alger på en slammålad fasad (alltså målad med till exempel Falu rödfärg) bör man inte nyttja några preparat alls, utan torrborsta väggen. Det är betydelsefullt att bruka munskydd för att inte riskera att andas in till exempel sporer från mögel som också kan växa där och som kan vara direkt giftiga för människor.

Det främsta man ska prova om man har alger växande över en fasad målad med oljebaserad färg är miljövänligt diskmedel eller såpa. Om det inte fungerar så kan man testa ett algdödande medel. Det först som tredje steg som man bör betänka att bruka ett klor- alternativt borbaserat algdödande ämne eftersom dessa är mycket miljöfarliga och hälsovådliga.

Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. De flesta lavar uppskattar att gro där det är torrt, exempelvis på skiffer, eternit-, tegel- och betongplattor och är den svåraste påväxt av de tre att få bort. Lavar har ofta djupa rottrådar och en del kan utsöndra syra som förstör underlaget.

För att bli av med lavar på tak bör man använda sig av Fulstopp därför att mekanisk borttagning med hjälp av exempelvis högtryckstvätt inte helt tar bort lavarna. Det då lavarnas rotsystem ofta har trängt in djupt i plattorna och därför enkelt kommer åter nästa säsong.

Det finns således annorlunda sätt att hantera mossa, lavar och alger – det viktiga är att känna till vilket!