Kom igång med vinbryggning hemma

Den som vill brygga gott vin hemma har många råd att hämta i Kjeld Erlandsens bok Hemmaframställning av Vin. Det är en betydande och uttömande bok som består av en hög nivå av expertis. En del hävdar att det är en av de bästa böckerna om hemmavinframställning som finns att tillgå på marknaden.

Erlandsen konstaterar att det skett en enorm utveckling inom vinframställningen hemma. Flera kunskaper och erfarenheter har ärvts från den etablerade vinindustrin. Och i jämn takt har dessutom utrustningen för hemmabruk utvecklats till det bättre. Flera nya ingredienser har även tillkommit på marknaden som bidrar till att förgylla vinframställningen. Särskilt har betydligt fler varianter av vinjäster tillkommit. Idag är det flera hushåll som brygger vin eller som har provat att brygga. Vem vill inte brygga husets egen specialitet och årgång?

Boken Hemmaframställning av Vin har som mening att beskriva vinframställningen hemma utifrån dagens nivå och kunskaper. Boken riktar sig såväl till den glade amatören till den lite mer erfarne. Boken kan dessutom tjäna som bra underlag till allehanda vinklubbar som ägnar sig åt bryggning.

Vinbryggning på egen hand innebär inte endast att det är mer ekonomiskt skonsamt för ekonomin, utan det är verkligen trevligt att förbättra sin egen produkt. Att brygga vin är en riktigt tilltalande hobby.

Flertal ägnar sig åt matlagning i alla dess former idag, och till goda rätter avnjuts vin. Men det används även i tillagningen. Dock har många resonerat att det då och då är för dyrt att använda för mycket vin i maten. Men poängen är att när man brygger eget vin hemma så finns det givetvis mer svängrum att tappa i mer vin i maten eftersom en flaska blir betydligt billigare än en flaska i handeln. Man behöver inte reflektera så mycket för att använda några flaskor vitt att koka fisken i. Eller varför inte en skvätt nyponsherry till såsen. Möjligheterna tycks vara oändliga.

Ett gott tips som Erlandsen ger i sin bok är att gå samman flertal människor i bryggarlag. Det kan bli ett ypperligt tillfälle att mötas och umgås, och hjälpas åt och utväxla erfarenheter sinsemellan.

Därtill ger Erlandsen tips om att noga planlägga vinprocessen. Det är centralt att skriva ner allt som ska användas och kontrollera att den utrustning som ska användas är hygienisk och fungerande. När man väl har kommit igång och upptäcker att någonting saknas så kan det ju bli rätt så förargligt. Att ställa upp ett detaljerat arbetsschema är att föredra. På så sätt kommer allting följa i korrekt ordning.

All utrustning som ingår i vinbryggningen har oftast någon form av bruksanvisning. Läs dessa noga för att spara massor misstag. Dessvärre är det många som läser bruksanvisningarna först efter bryggningen för att ta reda på vad som möjligtvis gick fel.

En annan mycket betydelsefull del i processen är att skriva upp allt som tillsätts och när i processen det äger rum. Om någonting skulle bli problematiskt i processen så är en bryggjournal utmärkt för att spåra vad som eventuellt kan ha gått fel. Läs mer här Konjaklikörer
En bryggjournal kan självklart funka åt andra hållet. Har man lyckats brygga ett helt fantastiskt vin kanske man gärna vill brygga det på nytt.