Framställ goda viner direkt i hemmet

I enlighet med EU:s definitioner får vin enbart kallas vin om det produceras på pressade vindruvor. Men det är beteckningar som är rådande inom den etablerade massindustrin av vin. Faktum är att man kan ägna sig åt i grunden liknande förlopp men använda sig av andra bär som inte är vindruvor, och vi kallar det ändå vin. Utöver vinframställning på mångahanda bär är det även typiskt förekommande att man brygger vin på varierande frukter eller juicekoncentrat av varierande slag. Absinthessens 280 ml till 14 x 75 cl

Vinframställning hemma är en spännande process att följa. I fall då man inte brygger utifrån en färdig vinsats så har man möjlighet att välja vilka bär alternativt frukter som vinet ska bestå av. Under sommaren och hösten är det helt perfekt att plocka bär till en kommande egengjord vinsats. Låt bären förvaras i kyla och mörker till dess det är dags.

Viktigt i det initiala skedet av bryggning är att se till att ha ren utrustning och också fräscht vatten. Orenheter, föroreningar eller övrigt i vattnet innebär bismaker och kan i värsta fall fördärva vinet helt å hållet. Det är således en bra idé att använda aktivt kol för att förädla vattnet som ska användas till bryggningen.

Aktivt kol förekommer i formerna pulverkol, granulerat kol eller högtryckspressat format kol. Vilken rengöringsförmåga det blir beror tillfullo på kolets kvalitet, dess yta i kvadratmeter per gram och porstruktur. Effektivt är att sila vattnet genom granulerat aktivt kol eller att nyttja pulverkol för att slamma upp det. Låt reningen förekomma i rumsvärme.

För att komma igång med själva bryggningen när planering och rengöring är färdigt, så behövs en brygghink på ca 30 liter. Den måste ha ett vattenlås som ska vara placerat vid gummit på hinklocket. Det brukar blidas skum under jäsningen de första dagarna och är hinken för liten så kommer mäsk pysa via vattenlåset.

Senare i processen när den så kallade förjäsningen är klar så måste vinet tappas om. Då krävs en större jäshink. För att tappa över vinet från ena hinken till den andra så är det nödvändigt med en sughävert. En annan mycket betydelsefull del av utrustningen är en oechslemätare som är till för att dosera sockerhalten i musten. Även ett mätglas är nödvändigt som är stort nog att oechslemätaren får plats. En tillräcklig storlek på mätglaset brukar vara 100 ml.

Det är inte alltid endast sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Beroende på vilka bär eller frukter som används så påverkar dess olika mängder extraktämnen utslaget. Det är viktigt att ha det i åtanke under bryggningens gång.

Mellan varven är det nödvändigt att ta prover av vinet. Det ultimata är att mäta upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått. Ta mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml och sänk sedan ned oechslemätaren för att sedan läsa av värdet. Glöm inte bort att registrera samtliga data och helst föra en noga och precis bryggjournal. Det är viktigt att följa utvecklingen av processen för att inte i slutändan bli överraskad. Ta således såklart även smakprov och låt vinet smakas av länge i munnen.

I slutskedet av processen får vinet stå i jäskärlet i cirka 2-4 veckor, vilket beror på vilken jäst som används, sockerhalt m.m. Tappa om vinet och filtrera på nytt när jäsningen är klar.