Fördelar med stor tratt

En tratt underlättar i många lägen. Den är till för att hälla över vätska från en behållare av något slag till en annan. Uppgiften kan kräva att tratten ibland är liten men generellt så brukar en stor tratt underlätta.

Tratten är konformad och den har en öppning på ovansidan där man häller vätskan. Undertill smalnar tratten av och formar sig som ett rör. På så sätt blir det lätt att kunna styra dit man vill att vätskan ska transporteras vidare, exempelvis ifall man ska fylla på en flaska.

Det är angeläget att de är robusta och hållbara. Vanliga material på trattar är rostfritt stål alternativt plast. Om man exempelvis hanterar vätskor som är frätande är tratt i stål att föredra.

En stor tratt innebär fördelen att det blir mindre risk för slöseri. Är mynningen stor från den behållare man häller ifrån och det handlar om en omfattande volym vätska så kan flödet bli kraftigt. Då är det självklart lättare att rikta in flödet i en stor tratt snarare än i en liten. Till exempel kan det handla om att man ska tappa i bensin i en tank, alternativt fylla på olja eller liknande.

I en sådan situation vill man helst undvika spill. Dels för att man för egen del inte vill riskera att få vätska på sig, men även spillda droppar kan bli kostsamma. Ännu ett exempel på när man helst vill ha en stor tratt är när man brygger eget vin hemma. Då måste omtappningar ske smidigt då det hälls fram och tillbaka många gånger, men därtill kan spill bli tämligen kostsamt i längden.

stor

Eftersom det primära syftet med en tratt är att vätska ska överföras till en behållare med liten mynning där trattens avsmalnade rör ska rymmas så bör man tänka på att tappa långsamt. Man bör ge vätska tid att flöda ner för att undvika att trattens gap ska bli överfull och rinna över.

En tratt är ett ypperligt redskap i köket. När man exempelvis ska hälla upp saft som man kokat eller några ingredienser av skilda slag så är en rejäl tratt att föredra. Det kan stundvis vara besvärligt att komma åt med tratten och då kan man använda sig av en extradel i form av ett förlängningsrör som går att kröka. Länk till mera information.

När man köper en ny tratt så brukar det ingå ett förlängningsrör. Annars kan man med en aning kreativitet konstruera ett eget. Ett förlängningsrör passar enastående att nyttja I synnerhet när man använder en stor tratt eftersom otympliga situationer då och då kan uppkomma.