Brygg gott vin hemma – smidigt och enkelt

I över 30 år har Gert Strand AB ägnat sig åt hembryggning och erbjuder ett brett utbud med produkter som underlättar för samtliga som brygger eget hemma. Företaget har enorma kunskaper om vad som leder till ofelbar vinbryggning och erbjuder vinsatser som har mycket hög kvalitet. Kvaliteten är densamma som den etablerade vinindustrin får ta del av då massa av Gert Strand AB:s produkter går dit.

Hur har vinodlingen och vinframställningen sett ut igenom historien då? De äldsta spåren är från ungefär 5000 fKr och har upptäckts i Persien, eller nuvarande Iran. Vinkonsten spred sig i första hand därnäst till de grekiska öarna och därefter vidare till södra Frankrike samt Italien. Till slut förknippades samtliga områden inom Romariket med vinkonsten och när storhetstiden var över levde kunskaperna om vin vidare fram till nutid och har självklart också spridits till resten av världen.

Hur går den traditionella vinframställningen till? Det är bra att begripa den processen med tanke på att hemmabryggningen av vin i stora drag är en analog procedur men så klart förenklad samt anpassad.

Vin i den traditionella bemärkelsen får endast kallas vin om det framställs av vindruvor. Detta enligt EU:s definition. Följaktligen framställs alltså vin ur saften från pressade vindruvor. Gröna, gulvita eller blå druvor används till vitt vin och svartblå, blåröda eller blå druvor används till rött vin. Det finns oerhört många speciella skilda processer av vinframställning, vilket beror på alla olika vindistrikt runt om i världen.

I en krossningsmaskin krossas vindruvorna alternativt genom den mer klassiska metoden då druvorna trampas av människor. På en del mindre anläggningar är ännu trampning gällande.

Stjälkarna från druvorna ska avlägsnas under pressningen, och när vitt vin framställs är det viktigt att även undanröja skalet på druvorna. För att röda druvor ej ska medföra vitt vin är man tvungen att undanröja skalen. Svaveloxid tillsätts för att komma åt exempelvis vildjäst, bakterier och andra oönskade mikroorganismer. Efter pressningen har man en must som därefter samlas upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor eller ekfat. Vidare sker skilda jäsningsprocesser.

Den som aldrig tidigare bryggt vin i hemmet kan med fördel inhandla en vinsats. Resultaten blir oftast goda och instruktionerna som följer med vinsatsen brukar vara enkla att följa. Men den som måhända har bryggt några vinsatser kanske önskar experimentera med varierande bär, frukter samt juicer. På så sätt lär man sig egna recept. Men se till att förbereda vinsatserna noga för att få vinet i rätt smakriktning redan från start.

Man vet aldrig riktigt på förhand precis hur ett vin kommer smaka eftersom varje vinsats tenderar att få olik prägel, stundom påtagliga men vanligtvis ytterst marginella. Variationer tenderar att nästan ständigt uppkomma, vilket bland annat beror på skiftande temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Att plocka bär under sommaren och hösten är en utomordentlig förberedelse åt sina vinsatser. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas.

Det är mycket viktigt att hålla en hög hygienisk nivå. Det är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med vinframställningen. Vinmäsken är nämligen känslig för föroreningar av olika slag. Klicka här för mer info Etikettpapper gummerat

Ifall hygienen är en central faktor så är vattnet minst lika betydelsefullt. Det får inte ha några bismaker och måste vara ordentligt fräscht. För att vara otvetydig på att vattnet är ordentligt rent kan man rena det med aktivt kol. Det är en utomordentlig naturlig produkt som kan användas på nytt. Därtill fungerar det till att dessutom rena alkohol. Aktivt kol absorberar oönskade ämnen i både vätskor och gaser. Emellanåt lyckas nämligen inte normal filtrering skilja vissa ämnen.

Aktivt kol finns i formerna pulverkol, granulerat kol samt högtryckspressat format kol. Reningsförmågan beror på den sort av kol som används, dess porstruktur samt yta i kvadratmeter per gram. Vanligast är att använda pulverkol för att slamma upp vätskan eller att filtrera vätskan genom granulerat aktivt kol. Reningen ska äga rum i rumsvärme och man bör undgå rening i kyla eftersom det i värsta fall inte fungerar alls.

Det krävs inte fullt så mycket och avancerad utrustning som det gör inom den traditionella vinindustrin för att brygga sitt eget vin. Det krävs en brygghink på ca 30 liter som har ett vattenlås placerat i gummit på hinklocket. Ur vattenlåset släpps den koldioxid som bildas under jäsningen ut. Är hinken för liten kommer det inte finnas svängrum för det skum som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. Och i en mindre hink kommer mäsken pysa ut genom hinkens vattenlås.

I brygghinken sker förjäsningen. När man brygger vin hemma gör man vanligtvis en förjäsning före en aningen längre jäsning. Varför jäsning? Den huvudsakliga anledningen är att få upp alkoholhalten.

Bra jäst påverkar bryggning mer än man kan ana. Gert Strand AB har vinjäst i sortimentetet som jäser väldigt rent. Den bidrar till en högre alkoholhalt än normalt tack vare att den innehåller näringsämnen och består av mindre socker vilket resulterar i snabbare jäsning.

Att det finns annorlunda sorters jäster beror på att en del är mer lämpade för fruktigare viner medan andra är mer lämpade för att uppnå en högre alkoholhalt. För att påträffa skillnader är ett gott förslag att testa varierande jäster till samma vinsats.

Vidare under processen krävs en ännu större hink som i detta sammanhang kallas för jäshink. Det ska nämligen ske en omtappning vilket sker med hjälp av en sughävert. Vinet tappas från ena hinken till den andra.

Det krävs därtill en oechslemätare som är till för att mäta upp sockerhalten i musten. Till den krävs ett mätglas så stort att oechslemätare får utrymme. En tillräcklig storlek brukar vara 100 ml. Emellanåt ger varierande extraktämnen från frukter och bär utslag på flytvikten, vilket man får ha i åtanke när man mäter sockerhalten. En provtagning med oechslemätaren förutsätter att man mäter upp ca tre deciliter vin i ett litermått för att därefter fylla upp mätglaset till 100 ml där oechslemätaren sänks ner för att läsa av värdet. För utförligt in samtliga uppgifter i en bryggjournal för att lättare kunna följa processen.

När vinet jäser kan det finnas besvärande mängder kolsyra som påverkar mätvärdet negativt. För mycket kolsyra innebär vanligtvis fel densitet på provet. Då kan man vispa lite i litermåttet och på så sätt få bort den största mängden av kolsyran.Övriga faktorer som påverkar densiteten är rester av frukter eller bär. Ifall samtliga förutsättningar är uppfyllda kommer några månaders lagring resultera i ett gott vin fritt från konstiga bismaker

När man använt hinkar och kärl måste de sköljas ut noga, och det ultimata är att nyttja rengöringsmedel som är oparfymerade. På så sätt riskerar man inte att dofter sitter kvar till kommande bryggning. Lägg skopor, mätglas, oechslemätaren m.m. på ett fat när vinet ska provsmakas. Placera locket till hinken rättvänd på en skål så att föroreningar inte når den sida som befinner sig inåt i hinken.