Avlägsna mossa på taket med hjälp av grön fri

Ett tak som är beklätt med mossa måhända ser romantiskt ut men då man tänker på vad mossa, lavar samt alger gör med taket så kan man få mardrömmar. Nu är det inte så besvärligt att processa taket med grön fri som är en produkt som kommer från Jape. Grönfri är en bensalkonklorid (Bensaltensid) som har spätts ut med vatten.

En av de främsta anledningarna till att man skall välja grön fri är att detta blir billigare än andra alternativ (bensaltensid och Fulstopp undantaget som är samma sak till betydligt lägre pris) men med tak så är det där med säkerhet A och O. Om taket är väldigt stupande så är det betydelsefullt att man anlitar en yrkesmässig takrengörare så att man inte riskerar liv och hälsa på grund av en aning mossa!

Är det farligt att använda sig av grön fri på taket?

På taket så kan det gäcka flera faror och mossan är en av dessa. Dels så är det så att mossan kan tilltaga igenom tegelpannor och leda till frostsprängning varpå man kan få problem med bitar som lossnar samt faller ner.

Mossa kan likaså medföra fuktskador som skadar både tak och hus. Detta är en typ av fara som kan bli väldigt dyr ifall man inte gör något så snart som man inser att taket börjar växla färg.

Kemikalier kan upplevas som skrämmande, och man ska ha hänsyn för produkter såsom Grönfri då de består av kemikalier som i större doser kan vara farliga för personer och för djur. Trots detta så rekommenderas kemikaliska behandlingar av experter helt enkelt för att de är så pass effektiva.

Ifall du tänker dig att du ska skrapa bort varenda mossa däruppe på taket så tar du en större chansning. Samtidigt som du står och svajar på en stege och tar i för att få loss mossan så kommer du att sprida sporer vilket kan medföra än mer mossa annalkande säsong.

Produkter som är effektiva och funkar bra mot mossa på tak

Det är numera välkänt att Japes mossmedel funkar bra mot mossa på tak. Den som testar grön fri är snart av med all mossa och all påväxt på taket. Men tänk på att det är fint att förbehandla via att skrapa bort mossklumpar som man lätt får bort med en bra takskrapa. Det här innebär lite mer arbete men det kan vara det värt då behandlingen skänker en utdragen effekt.

Grönfri innehåller Bensaltensid (bensalkonklorid) utspätt med vatten. Den som vet det här kan köpa Bensaltensid, späda ut det 32 ggr med vatten (1 liter blir 32 liter brukslösning) och få samma produkt till en bråkdel av priset. Eller använda Fulstopp, samma verksamma beståndsdel men mycket billigare att köpa.

Den bästa tiden för takrengöring är under våren samt under hösten. Man bör behandla samt rengöra taket en mulen dag då man inte får så mycket ultraviolett ljus som kan påverka de kemikalier som man använder sig av på ett negativt sätt.

Man kan behöva behandla mer än en gång per år om man har envis mossväxt, men med grön fri så är det många som rapporterar att man ser stor skillnad två år efter behandling utan att ha återupprepat. Med bra förbehandling så får man bättre och långvarigare resultat och så ska man självklart fundera på att ersätta de delar av taket som har skadats och som har sprickor där det är komplicerat att komma åt mossan och sporerna.