Att brygga eget vin kräver förberedelser

Hemmaframställning av vin är en bok som utförligt förklarar hur vinberedning går till. Författaren till boken, Kjeld Erlandsen betonar bland annat vikten av god förberedelse inför vinbryggningen. Det är betydelsefullt att ta förberedelserna med stort allvar. Det gäller såväl nybörjare som de med längre erfarenhet av vinbryggning. Varje bryggsats är nämligen unik och slarvas det med någonting så kan det till och från påverka slutresultatet framträdande.

Först och främst bör man bringa ordning i processen genom att skriva ner allting som behövs fram till färdig produkt. Gör en förteckning över allt som bör köpas. På så vis får man en tydlig översikt och eliminerar risken att förbise något väsentligt. Granska dessutom att den utrustning som ska användas är ren och att den givetvis fungerar.

Att vara bra förberedd kan bespara dig otaliga felaktigheter under processens gång, och dessutom undgår du att eventuellt tappa humöret på vägen. Läs således utförligt samtliga bruksanvisningar (om så finnes) för varje enskilt område. Att läsa bruksanvisningar efter bryggning är ju inte optimalt, om än bättre att inte läsa alls med tanke på att det kan underlätta inför nästa bryggning. Vinsatser

Att föra någon form av bryggjournal är att föredra. Alltsammans som tillsätts bör noteras. Tänk om du exempelvis förmå brygga drömmarnas vin som du så gärna vill brygga på nytt, men som du inte minns hur du gjorde. Detsamma gäller för odugligt vin. Vad gick snett i processen? Med hjälp av en bryggjournal kan du lätt spåra moment och tänka om inför nästa bryggning.