Viktminskningsfasen

I påföljande moment efter induktionsfasen så hamnar bantaren i viktminskningsfasen. Givetvis förutsätter viktminskningsfasen att bantaren faktiskt tagit sig genom induktionsfasen eftersom det är betydelsefullt att faserna följs i korrekt ordning. När man däremot har tagit sig genom hela dieten kan man lättare hoppa mellan faserna ifall man inte skulle förmå bevara en balanserad vikt.

När man börjar banta i enlighet med Atkinsmetoden och har som syfte att fullborda dietens samtliga fyra faser är det betydelsefullt att man faktiskt har bestämt sig för att banta. Om motivationen är dålig finns nämligen en risk att vikten kommer växla alldeles för kraftigt upp och ner. Det är verkligen inte bra för kroppen och brukar i slutändan generellt medföra en viktökning.

Från induktionsfasen till viktminskningsfasen så bör det ta cirka 2 veckor. Viktminskningsfasen i sig kan bestå i upp till sex månader beroende på skilda människors förutsättningar. Med tanke på att induktionsfasen är extremare så innebär det att viktminskningen inte sker lika drastiskt i viktminskningsfasen. En del kan tillfälligt mista lite motivation när man ser ett försämrat resultat. På det stora hela fortsätter man dock gå ner i vikt men bara i långsammare tempo.

Kroppen skulle inte orka rasa i vikt som under induktionsfasen under en längre tid. Dock kan somliga utan bekymmer välja att fortsätta i induktionsfasen något längre än 14 dagar. Flera gläds över att gå ner 2- 4 kg under induktionsfasen, vilket är den främsta anledningen till att man håller sig kvar längre innan man går över till viktminskningsfasen.

Flera som träder in i viktminskningsfasen beskriver en lättnad då de inte längre måste hålla överdriven kontroll på kolhydratintaget. Viktminskningsfasen varar oftast relativt länge och tanken är att man ska upptäcka sin kropps egen gräns för kolhydratintag. För somliga tar det längre tid än för andra att hitta balansen. Exakt hur lång tid det tar är individuellt och beroende av en mängd skilda faktorer som ålder, kondition, hormonstatus samt ämnesomsättning. Klicka här nu för mer info Därtill påverkas många av dessa faktorer av arv.

För att uppnå sin idealvikt måste man således oerhört sakta öka sitt kolhydratintag för att få reda på sitt gränsvärde. Tanken är att viktminskningen så småningom ska stagnera och att man ska tappa i vikt enbart till dess den punkten är nådd. Viktminskningsfasen är en givmild fas på så vis att man får öka sitt intag av kolhydrater med 5 gram per vecka. Från induktionsfasen tillåtna 20 gram om dagen så får man efter 2 veckor i viktminskningsfasen inta ungefär 21, 5 gram om dagen.

Det är enligt somliga en någorlunda liten höjning men det är heller inte meningen att Atkinsdieten ska gå fort med tanke på att man ska ställa om sina matvanor. Det är en procedur som förhoppningsvis kommer resultera i att man håller vikten ur ett långsiktigt perspektiv. Ökningen av kolhydrater i viktminskningsfasen pågår till dess man finner sin personliga punkt där man permanent håller vikten balanserad.

I viktminskningsfasen kan man på allvar börja variera sin kost mer och laborera utifrån egna preferenser. Ett gott råd är dock att öka intaget av grönsaker till en början. I viktminskningsfasen är det dessutom tillåtet att inta viss mängd alkohol, vilket det alltså inte är i induktionsfasen.