TA-system

Med TA-system avses ett administrativt program för transport som ger administratören möjlighet att administrera transportörer och sändningar på ett och samma ställe. En av de absolut främsta fördelarna med ett TA-system är att administratörer med lätthet kan följa upp transporter och hantera kundnummer, adresser med mera. Det är med andra ord ett fullständigt system som underlättar arbete på flertal skilda områden. Ett TA-system är följaktligen ett mer avancerat verktyg än exempelvis en vanlig bokningsportal. Hela arbetssättet kring ditt företags transporter blir förbättrat.

Beroende på ditt företags nisch eller verksamhetens rutiner så finns alltid möjligheten att få ett skräddarsytt TA-system. Olika företags behov varierar och det är viktigt att varje system uppfyller dessa samt förenklar företagets dagliga rutiner. Det finns mängder av olika tänkbara verksamheter som kan behöva ett TA-system. Allt från småföretagare som driver försäljning på nätet till stora väletablerade industrier.

Självfallet kan man tänka sig att de större industrierna kräver mer avancerade system. Det finns också standardiserade TA-system som inte är lika dyra, och möjligen är tillräckliga åt den mindre verksamheten. Att verksamheten är liten är emellertid ingen försäkran för att ett skräddarsytt system mycket väl kan krävas.

Det finns två skilda förutsättningar för att kunna administrera ett TA-system. Antingen loggar du in i systemet omedelbart via internet, eller så installerar du ditt TA-system omedelbart på datorn. Det sistnämnda alternativet kräver självfallet också uppkoppling mot internet. Fördelen med att logga in omedelbart i systemet är att det kan nås från vilken dator som helst. Därtill får du automatiskt tillgång till den senaste uppdaterade versionen. Ifall systemet istället är installerat lokalt på datorn måste man i de flesta fallen själv hålla reda på uppdateringarna.

Problemet för många verksamheter är att onödig tid ödslas till extra arbete. För att optimera en verksamhets åtaganden krävs en del praktiska åtgärder. Det handlar om att förstå att tid är pengar, och ökade intäkter är naturligtvis ett mål som samtliga näringsverksamheter bör sträva efter. Att verksamheten måste vara vinstdrivande är ju själva grundidén.

Det är flera som inte riktigt har koll på hur mycket tid som faktiskt går åt till att sända mail, ringa transportörer eller på något annat vis kontakta transportören. Därnäst är det inte enbart själva upprätthållandet av kontakten som är tidskrävande. Det är även viktigt att kontrollera så hela transporten blir korrekt. Exempelvis kan det handla om att hålla koll på papper och skriva ut etiketter för frakt.

Felsökning är likaså något som man måste kalkyrera med som tidsödande. En eventuell felsökning underlättas därutöver inte i frånvaro av ett TA-system eftersom det blir svårare att veta om vad som händer med din sändning från tillfället då din transportör hämtar paketet. Mer information: ‘https://bratasystem.se

När insikten väl infinner sig om hur tiden rinner bort kan det vara läge med ett TA-system. De nämnda detaljerna är enbart ett fåtal om förfaringssättet och de tänkbara svårigheter som kan uppstå runt en sändning. För den som verkligen önskar effektivisera sin rörelse är ett TA-system ett måste. Ett första kliv är att göra en behovsanalys och bringa klarhet i vilka delar av verksamheten som måste effektiviseras.