Sämsta anledningarna till att genomföra en en renovering av fasaden

Det finns många anledningar till att man gör en fasadrenovering, oftast så brukar det vara att huset eller byggnaden har blivit så pass gammal att det helt enkelt är dags att byta ut alternativt att man byter för att förnya stilen på huset. Det finns men ett par anledningar som inte är så trevliga och antagligen inte heller så nödvändiga. Jag skulle vilja kalla de för “de sämsta anledningarna” till att göra en en renovering av fasaden.

Det flesta av de sämsta orsakerna beror på dåligt underhåll då detta omsider kan förstöra fasaden. Bland dessa så hittar du all typ av påväxt såsom alger, lavar, mossa, mögel samt hussvamp som kan ge upphov till dålig lukt. Mestadels brukar dessa bekymmer komma till följd av en eller flera anledningar som listas nedan:

– Bristfällig dränering vid utsatta punkter
– Dåligt underhåll, avsaknad av fasadtvätt samt allmän rensning
– Samling av blad samt gräs mot blottad betong till exempel bas eller utrymme under hus
– Bristfällig byggnation som tillåter att väta ansamlas på somliga punkter

Vad gör man när fasaden är riktigt taskig?

Huset fungerar på absolut samma sätt som bilen, vad jag syftar på är att ju längre tid man låter ett problem vara ju dyrare kommer det att bli att fixa det. Och kostnaden stiger mestadels exponentiellt vilket gör det billigast att fixa så fort man upptäcker det. Det är alltså bestämt billigast att arbeta preventivt. Jämnt bidrag samt behärskning kan för många kännas som krävande och tidsödande, men ana mig, det är i längden det absolut bästa för ditt hus, dej och före allt din börs.

Tyvärr så är det inte allt för många som tar sig tid att göra detta preventiva göromål utan “hellre” väntar till problemen erhålla och tar hand om de där som de kommer. Detta kan i viss utsträckning funka, så länge man upptäcker problemen i tid. Problemet med metodologin är att man mestadels upptäcker problemen enormt sent samt de har alltså redan spridit sig hyfsat att de skapat stora bekymmer. Och då återkommer vi till ovan nämnt angående kostnaderna.

Om problemet har uppstått så ska man så inom kort som genomförbart ordna det. Ta först och främst kontakt med ett företag som kan effektuera en sanering av huset för att utrota bekymmer mögel samt hussvamp, till exempel Anticimex som är dominerande på den svenska marknaden. Detta kommer kosta två tusenlappar, men det är bättre att spendera dessa än att fixa fasaden för att efter fem år upptäcka att det fanns latenta problem med mögel och hussvamp som vid det här laget totalt samt hållet förstört huset.

Ta sedan kontakt med två olika byggfirmor och begär offerter. Man kan nu skynda lite långsammare, de värsta problemen har Anticimex tagit hand om så man har råd att ta sig ett par veckor för att hitta en bra offert. Den svenska byggmarknaden har de senaste åren varit en “sellers market”, det vill säga, byggföretag har oftast satt pris de känner för då väntetiderna är enormt långa. En del företag ligger kvar i samma tänk, men det senaste året har byggandet avtagit samt man kan alltså finna firmor som tar mycket mindre betalt än tidigare. Det blir rätt stor skillnad i slutändan om byggföretaget tar 300 alternativt 600 kronor i timmen för samma göromål.

Se till att de absolut byter ut allt stoff som är dåligt, det kan kosta mycket att vara girig på kort sikt då resultatet blir att man måste revidera arbetet om det inte görs rätt.

Ett tips vi ger är att man spenderar extra vid en fasadrenovering då man kan passa på att bättra fasaden på huset samt på så sätt höja värdet på det och på så sätt tjäna igen lite på kostnaden!