Så skyddar du ditt hus mot alger

Svenska villaägare har alltid haft bekymmer med alger som växer på alla möjliga ställen i sina villor. De flest vanligt förekommande ställena för algväxt är i våta utrymmen med dålig dränage såsom badrum, utrymme under hus samt förråd. Men algväxt kan också ske på hustak, ytterväggar samt gärdsgård, dock är denna typ av alger inte särskilt farliga, utan problemet är snarare att det oftast är visuellt exponerade, samt det ser totalt lätt enormt ovårdat ut.

Fast man bör ännu vara försiktig, om man låter det gå 10-15 år utan att genomföra någonting åt algerna så kan de börja göra skada då de omsider äter sig in i träet. Dessa är mestadels gröna alger samt orsaken varför de inte skadar träet är att de tar sin näring från ytskiktet och de äter sig på grund av detta inte in i träet.

Det bästa sättet att undvika problem med alger på hustak, ytterväggar samt staket är att genomföra normalt underhåll, som regelbunden rengöring samt målning av dessa ytor vid behov. Om man har problem med mögel samt alger rekommenderas man starkt att undvika att måla under pollensäsongen då mögel- samt algsporer ofta sprider sig samtidigt och kan då potentiellt placera grunden till mögel- och algproblem. Det är oxå rekommenderat att inte måla när luftfuktigheten är hög då detta också ökar risken för bekymmer med mögel och alger.

De alger samt mögel som växer i våta miljöer brukar generellt ge upphov till mer allvarliga bekymmer då dessa ges större chans att växa. Detta beror på att denna art av stängda miljöer är optimal gentemot öppna miljöer såsom hustak, ytterväggar samt gärdsgård. Därjämte brukar dessa miljöer vara till exempel badrum, tvättstugor samt källare som mestadels kräver mer arbeten än andra miljöer om det erhålla behov att renovera de där i samband med en möjlig sanering.

Det mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar oxå vara svårare att hitta då denna ofta växer dolt. Det enklaste sättet att få svar på om man har bekymmer med mögel är att hyra in en mögelhund som helt enkelt “luktar sig” till om samt var det finns dold mögelväxt. Mögel- samt algväxt inomhus har en tendens att vara hälsofarlig då det med tiden kan börja växa giftigt mögel och alger.

Har man exempelvis haft problem med ihållande oväder i kombination med hårda vindar, som möjliggör att fukt tränger in i annars icke-drabbade delar av ett hus, så kan mögel och alger gro och få expandera till sig ostört. De hälsoproblem som kan uppstå är bland övrigt, huvudvärk, nästäppa, ögonirritation och för alla matthet.

Det bästa sättet att bekämpa denna art av kontaminering är att främst och främst föregripa att fukt tränger in i husstrukturen från genom att fylla alla skarvar samt möjliga punkter där fukt kan preja in. Äldre hus har oftast sämre tätning än nyare hus, med undantag för mycket gamla hus där man var uppmärksam för dessa bekymmer.

För det andra bör man vid hårt väderlek göra en genomgång av sitt hus för att se om det finns några punkter där fukt har ansamlats och i sådana fall kontakta experter som kan kolla närmare på problemet samt utföra relevanta åtgärder.

Den gyllene regeln som man aldrig få glömma som villaägare är att ju längre man väntar med att avhjälpa ett problem ju mer kommer det att kosta att avhjälpa problemet!