Rekommenderade TA-system

Vanliga TA-system

Marknadens TA-system levereras av en uppsjö skilda tillverkare. Självklart är det flera faktorer som spelar in när man ska välja. Till exempel är ju priset oerhört viktigt, men det bör inte vara bestämmande. Att endast välja det billigaste alternativet kan bli kostsamt för verksamheten i framtiden om det visar sig att systemet inte uppfyller vissa krav och behöver bytas ut. Välj TA-system noga efter behov är det bästa rådet som kan ges.

Memnon Networks har över 100 000 nöjda användare och ett av deras främsta TA-system är Web-TA. Det finns ungefär ett hundratal transportörer uppkopplade till Web-TA och listan fylls kontinuerligt på. Främst är systemet avsett till de som vanligtvis använder sig av transportörer såsom DB Schenker, DHL, DSV eller Posten.

Fler än 15 000 konsumenter utför dagliga bokningar genom tjänsten. Samtliga nya kunder erbjuds 30 dagar helt kostnadsfritt. Det ger tid åt den nya användaren att bekanta sig med systemets funktioner. Tiden fungerar också som en möjlighet att bestämma sig om tjänsten är värd att satsa fullt ut på. Memnon Networks har daglig bemannad support. Här finns mer info: https://magentofrakt.se

Centiros är ett annat företag på marknaden som erbjuder TA-system. Deras mål är att tillhandahålla marknadens bästa transportstöd. De erbjuder standardiserad rörlighet från molnet. Och det är bland annat möjligt att uträtta förändringar utan att det påverkar rådande förlopp. Välj transportörer ur Centiros förteckning och till en fast avgift kan man addera nya. Den unika affärsmodellen i systemet ger användaren grepp över kostnaderna.

Centiro kan hjälpa användaren att också lägga till utländska transportörer i systemet. En mycket uppskattad funktion är AT-väljaren som automatiskt väljer transportör åt användaren. Valet av transportör är baserat på varje bestämd situation. Därtill ger Centiros öppna arkitetur tillfälle att etablera integrationer mellan TA-systemet samt användarens övriga system. Faktum är att Centiro ligger i framkant vad innefattar just integrationer.

Ytterligare en eftertraktad leverantör på marknaden är Unifaun vars flaggskepp heter Unifaun Online. Det är ett TA-system som minst granterar de vanligaste grundfunktionerna som behandling av etiketter, frakthandlingar, tulldokument, sändningslistor, rapporter med mera. Flera av funktionerna kan administreras av ett obegränsat antal användare.

Det ges möjlighet att välja mellan Standard eller Plus som båda ger tillgång till de transportörer som användaren anser nödvändiga. Bland annat Bring, DB Schenker, DHL, DSV samt Posten. En attraktiv fördel med Unifaun Online är att användaren endast betalar per sändning och behöver således inte tänka på kostnader såsom installations- och licensavgifter samt support- och uppdateringskostnader. Unifaun är generösa nog att potentiella kunder ges tillfälle att testa en demoversion av Unifaun Online. Den potentiella kunden kan då enklare ta ställning till produkten.

De ovan nämnda leverantörerna är pålitliga samt etablerade, men det finns ännu fler på marknaden som kan vara intressanta. För att bli fullständigt säker över sitt val bör man kolla upp så många alternativ som möjligt. Många potentiella kunder vill gärna kunna prova olika TA-system utan kostnad för att ges tillfälle att göra en grundläggande utvärdering.

En del vill förutom att testa systemets funktioner dessutom prova användargränssnittet samt stifta bekantskap med designen. Det är rentav faktorer som kan vara bestämmande i jämförelsen av två i övrigt likvärdiga TA-system.