Nuretanolja – verkningsfull för golv

För både in – och utvändig målning är Nuretanolja lämplig. Det är exempelvis bra att använda oljan på grund som är dåligt bundet alternativt så kan det användas som halvoljning innan ytterligare målning.

Emellanåt talar man om dammbindning av golv. Men vad innebär det egentligen och kan Nuretanolja vara till användning? Dammbindning utförs främst på betonggolv och inte sällan behandlas golv i exempelvis garaget eller i källaren. Och Nuretanolja funkar helt fantastiskt för uppgiften.

Kort och gott så handlar dammbindning om att binda damm eller hejda golv från att ge ifrån sig damm. Det kan finnas skilda anledningar till dammbindning men den främsta anledningen är att helt enkelt minska damm för att överlag få fräscha golv och utrymmen. Ett annat skäl som hänger ihop med dammreducering är att underlätta för allergiker.

Att dammbinda golven är extra angeläget i mer offentliga utrymmen som till exempel i skolor där det kan finnas elever med allergi.

På marknaden finns det massor av olika produkter som är avsedda för dammbindning av betong. Och en produkt som synnerligen rekommenderas starkt är just Murtex Nuretanolja som äger en god alkalibeständighet och dessutom en mycket bra penetrationsförmåga på betongytor. Uretanalkyd är det medel i Nuretanoljan som binder.

En bra olja för dammbindning bör äga god beständighet och präglas av god reptålighet och inte få golvet att gulna med tiden.

Ytan som behandlas bör vara ren samt fri från damm. Tänk på att avlägsna eventuell betonghud före behandling sker. Nuretanoljan ska förtunnas 1:1 med lacknafta före dammbindningen ska utföras.

Förutom att Nuretanoljan är enastående för att binda damm så bidrar dessutom oljan med en blänkande samt skinande yta. Färgen ska bli grå och skinande när tillräckligt många lager lagts. Det rekommenderas att första varvet läggs tillsammans med blandningen av lacknafta. Andra varvet ska helst läggas med 100 % olja. Stundvis kan det vara läge att lägga ännu fler lager, men det måste bedömas i varje enskilt fall.

Den som använder sig av Nuretanolja ska helst arbeta i utrymmen som är ventilerade. Skulle ventilationen vara otillräcklig så är det ändå möjligt att jobba i utrymmet men då bör skyddsutrustning i form av andningsskydd användas. Burkar av Nuretanolja måste förslutas väl. Och innan rengöring ska färg från verktygen avlägsnas. Omedelbart efter målning ska använda arbetsredskap rengöras.

Miljön är självfallet relevant att tänka på. Tvättvätska eller flytande färgrester får inte hällas ut i avloppet utan måste inlämnas till närmaste miljöstation. Tomma emballage bör lämnas till återvinningen.

Det är inte helt lätt att bedöma hur mycket Nuretanolja som kan tänkas gå åt. Det är alltid beroende på underlag. Men oftast går det åt omkring 8-10 m²/liter. Clicka här nu för mer info

Ett gott råd för bästa resultat är att låta helt nya golv få vara ifred några månader före behandling. Det beror på att de ska ges chans att andas ut ordentligt. Vad gäller äldre golv så bör de helst slipas alternativt syras före de behandlas. Om golven inte skulle slipas alternativt syras så finns det en stor risk att golvet inte suger in oljan på ett tillräckligt effektivt sätt.