Natriumkarbonat – enastående för rengöring

Ett gammalt beprövat hushållstrick för att rengöra och få bort beläggningar från silver är att använda sig av natriumkarbonat. En bit aluminiumfolie ska täcka botten på förslagsvis en glasskål. Därpå strör man ut natriumkarbonat för att därefter tappa över kokande vatten.

Silvret ska doppas i skålen så det kommer i bekantskap med folieytan och natriumkarbonatet. Var noggrann med att avlägsna grövre smuts och fett innan silvret doppas. Tänk på att man inte bör processa nysilver enligt den här metoden. Försilvring som möjligen riskerar att vara genombruten tenderar att ge mörka fläckar på föremålen som ska behandlas.

I samma ögonblick som man stoppar ner silvret i skålen börjar det bubbla rejält i några minuter. När det slutat bubbla ska beläggningarna på silvret ha avlägsnats.

Det som sker i vattnet är en mycket effektiv procedur. Det som händer är att silversulfider som utgör beläggningen på silvret istället omvandlas till metalliskt silver och svavelväte. Med tanke på att det blir till gas är det angeläget att ventilera ordentligt – i synnerhet ifall hårt oxiderat silver ska behandlas. Att behandla silver enligt den här metoden medför att silvret inte slits på samma vis som om putsmedel hade använts.

När beläggningarna är avlägsna måste man ta upp silvret och skölja det med kallt vatten och torka och gnida med hjälp av en trasa. Silvret kommer garanterat blänka på nytt och få nytt liv.

Vad är egentligen natriumkarbonat? Den kemiska formeln är Na2CO3. Det räknas som ett av världens mest använda och viktigaste kemiska ämnen på jorden. Natriumkarbonat ger ifrån sig en positivt laddad natrium-jon (Na) samt en negativ laddad karbonat-jon (CO3). Det är ofarligt för huden med bekantskap men ämnet, men däremot kan irritation i ögonen uppstå. Det är heller inte giftigt att förtära natriumkarbonat under förutsättning att koncentrationerna är mycket låga.

Det relativt grovt fördelade vita pulver är vad som kännetecknar natriumkarbonat i sin fasta form. Det är vanligt att pulverform av natriumkarbonat används i tillverkningsindustrier med tanke på att det räknas som ett kraftfullt alkali. Mer specifika och vanliga användningsområden natriumkarbonat livsmedel
är inom glas- samt tvåltillverkning.

Natriumkarbonat är naturligt förekommande på jorden men kan också produceras artificiell väg. Större naturliga fyndigheter av natriumkarbonat finns till exempel i USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika och Turkiet. Vid en artificiell process blandas natriumklorid (salt) och ammoniak.

Bortsett från tillverkning så är det inte enbart till att rengöra silver som natriumkarbonat är utmärkt för. Natriumkarbonat neutraliserar många fläckar och lukt, och är ett ämne som själv inte är illaluktande. Det passar bra för all typ av rengöring av tyngre smuts. Eftersom det kan vara lite frätande så bör handskar och skyddsglasögon användas när man hanterar ämnet. Det är inte sällsynt att folk använder sig av natriumkarbonat i det vanliga hushållet. Men det brukar mer alldagligt kallas tvättsoda som stundtals finns att köpa i dagligvaruhandeln. Natriumkarbonat finns ofta i färgaffärer men då normalt under namnet målarsoda. På nätet har hembryggning.se det största sortimentet av natriumkarbonat.