Mossa på tak samt takpannor

Det kan resultera i stora omkostnader att fixa tak och takpannor som har råkat ut för växtlighet av mossa. Bäst är att motverka med Fulstopp innan påväxten.

Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp.

Mossa är en växt som trivs där det är mycket fukt och gärna i skugga. Emellanåt kan man ha svårt att se skillnad på vad som är mossa och vad som är lavar eftersom de kan te sig liknande till utseendet, men i regel är växtsättet avgörande – lavar växer ogärna där det är fuktigt samt skuggigt utan tvärtom – på torra, soliga platser.

Mossa tycker även om att gro på tegel, eternit, skiffer, betong och asfalt, vilket medför otaliga hustak till trevliga ställen för mossa. I synnerhet ifall hustaket skuggas under stora delar av dagen. Det är således vanligare med mossa på den del av taket som är belägen i norrläge än med mossa på söderliggande tak. Fulstopp

Det är angeläget att inte låta mossan ges något fäste i takpannorna eftersom de växer in innanför takpannorna och när vintern nländer med köld samt frost förorsakar mossan att fukten blir kvar och fryser vilket innebär att tegelpannorna kan spricka. Det i sin tur leder till ett tak som läcker vilket kan leda till fuktskador och mögel och annan påväxt i resten av huset.

Det finns några olika trick för att hålla mossan frånvarande. Ett traditionellt sådant är att fästa en koppartråd mellan de två högsta punkterna på taket och låta den ränna på taknocken. När det regnar kommer koppartråden att fälla ut. Den utfällda kopparn åstadkommer så att miljön blir otrevlig för mossan att gro.

Denna teori kan dock diskuteras, eftersom det verkar som om det krävs surt nedfall för att få den önskade effekten och nuförtiden är inte regnet lika surt som tidigare – vilket är mycket bra för miljön, men det gör denna annars barnsligt enkla metod att få taket mossfritt overksam.

Det är angeläget att ta reda på varför mossan växer på taket. Finns det flera skuggande träd kring huset? Kan man avvara något av dem, eller en del grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett fritt hustak, men det kommer inte avverka mossan som redan finns där.

För att bli av med redan befintlig mossa på takpannorna finns det i själva verket endast en sak man kan göra, nämligen att ta sig upp på taket och manuellt ta bort mossan. Det utför man lämpligen en torr och solig dag då det är som minst risk för att taket ska vara halt. Det är också mycket lättare att sopa bort vissen mossa än fuktig och livskraftiga växter.

Man kan även prova att använda järnsulfat, ett ämne som säljs i utspädd variant som mossa gti, men risken är stor att takpannorna missfärgas. Man kan också rengöra taket med högtryckstvätt, men det är också lite vanskligt då det kan resultera i fuktskador innanför pannorna ifall man inte riktigt vet hur man bör göra.

Således bör man fundera på hur man kan förhindra att mossan får fäste på ens tak i första hand. För att bli kvitt med befintlig mossa på tak är det bästa sättet manuell bortplockning.