Mossa på tak och takpannor


Klicka på bilden för mer info

Mossa på hustak och på takpannor är något som till en början kan agera harmlöst, men som kan utvecklas till ett bekymmer som innebär stora omkostnader för att åtgärdas samt förbättra. Bäst är att förebygga med Fulstopp före påväxten.

Efter påväxten kan man spraya på och regna av med samma medel – Fulstopp.

Mossa är en planta som trivs där det är mycket väta och beredvilligt i skugga. Ibland kan man ha svårt att se skillnad på vad som är mossa samt vad som är lavar eftersom de kan te sig liknande till utseendet, men i regel är växtsättet avgörande – lavar växer ogärna där det är fuktigt samt skuggigt utan tvärtom – på torra, soliga platser.

Mossa tycker oxå om att växa på tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt, vilket gör många hustak till vänliga platser för mossa. Speciellt om hustaket skuggas under stora delar av dagen. Det är nämligen vanligare med mossa på den del av taket som ligger i norrläge än med mossa på söderliggande hustak.

Det är angeläget att inte låta mossan få något fäste i takpannorna eftersom de växer in innanför takpannorna samt när vintern kommer med kyla samt frost förorsakar mossan att fukten stannar kvar och fryser vilket medför att tegelpannorna kan spricka. Det i sin tur leder till ett läckande tak vilket kan leda till fuktskador och mögel samt annan påväxt i resten av huset.

Det finns ett litet antal annorlunda trick för att hålla mossan frånvarande. Ett klassiskt sådant är att fästa en koppartråd emellan de två högsta punkterna på taket och låta den löpa på taknocken. När det regnar kommer koppartråden att avverka ut. Den utfällda kopparn gör så att miljön blir otrevlig för mossan att expandera.

Denna teori kan dock diskuteras, alldenstund det verkar som om det krävs surt nedfall för att få den önskade effekten och numera är inte regnet lika surt som tidigare – vilket är mycket bra för miljön, men det gör denna annars barnsligt enkla förfarande att hålla taket mossfritt overksam.

Det är angeläget att ta reda på varför mossan växer på taket. Finns det många skuggande träd runt huset? Kan man avvara något av de där, alternativt ett litet antal grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett ledigt hustak, men det kommer inte ta bort mossan som allaredan finns där.

För att bli av med redan existerande mossa på takpannorna finns det i själva verket bara en sak man kan göra, nämligen att ta sig opp på taket samt för hand avlägsna mossan. Detta gör man lämpligen en regnfattig och solig dag då det är som minst risk för att taket skall vara glatt. Det är också mycket lättare att borsta dän uttorkad mossa än fuktig och livskraftiga växter.

Man kan också experimentera att använda järnsulfat, ett ämne som säljs i tunn form som mossa gti, men risken är stor att takpannorna missfärgas. Man kan oxå tvätta taket med högtryckstvätt, men det är oxå lite vanskligt då det kan leda till fuktskador innanför pannorna om man inte riktigt känner till hur man skall göra.

Alltså skall man tänka på hurdan man kan avstyra att mossan får fäste på ens hustak i första hand. För att bli av med befintlig mossa på tak är det bästa sättet manuell bortplockning.