Mossa i gräsmattan samt på huset


Klicka på bilden för mer info

Varje år slösar vi svenskar miljontals kronor och flera timmar på att prova få bort mossa och lavar från våra hus och gräsmattor. Ibland kan det nära nog liknas vid en oändlig process då till exempel grön mossa som växer på gräsmattan oftast återkommer nästkommande sommar så länge vi inte gräver upp hela gräsmattan och ersätter den med en helt ny. Det finns dock ett par tips som kan hjälpa till att främja detta göromål.

Det är inte blott i gräsmattan som mossa samt lavar växer, det är även på, i, under och över våra hus, mer eller mindre. Specifikt lavar brukar i själva verket blott ha ett estetiskt intrång på våra ägor och de är minsann ganska harmlösa. De brukar till och med bara bra indikationer på hurdan bra luften är där de lever.

Vanligt så brukar man säga att ju mer lavar som växer, desto renare är luften i dess omgivning. Oxå om vissa kan anse att det inte ser så angenäm ut så ska man vara glad då man svart på vitt bor på ett ort där omgivningen är nyttig.

Det finns två ställen där man dock skulle föredra att det växte så mycket mossa samt det är bland annat mossa på stenplattor, i gräsmattan, på takpannor och mossa på asfalt. Det finns ett ganska lätt knep för att bekämpa mossa.

Man tar samt blandar en till två deciliter järnsulfat med tio liter vatten för varje 50 kvm gräsmatta. Häll på det under våren runt april-maj för bästa effekt. Detta eliminerar nästan garanterat expansion av mossa i gräsmattan.

Man kan oxå gödsla gräsmattan under begynnelsen av säsongen för att på så sätt hjälpa gräset att expandera sig över mossan samt på så sätt kväva den istället för att det motsatta händer. Då mossa trivs på skuggiga ställen brukar det ofta vara där som den växer bäst. Det finns somliga gräsarter som är anpassade att växa i skuggigare miljöer samt det kan rekommenderas att så dessa på de platser där mossan håller på att ta över.

Mossan kommer dock alltid att ha ett övertag mot gräset. Vanligt svenskt gräs som de flesta har i sin gräsmatta växer inte mer när temperaturen i jorden går ner under 10 grader, den avstannar helt. Mossan däremot fortsätter att expandera så länge den har access till vatten, det vill säga, mossan slutar att expandera främst när tjälen lägger i marken. Således börjar oxå mossan expandera i gräsmattan före gräset.

Var skall man då vara försiktig med att mossa växer?

Traditionellt sätt kan mossa börja växa på hustak och alltemellanåt på stenplattor som ligger i direkt anslutning till huset alternativt husgrunden. Risken är att mossa börjar expandera in mot huset samt avstyra den andning som en villa behöver. Resultatet kan omsider bli att mögel, alger och hussvampar börjar expandera mellan mossan och huset samt det kan i sin tur ge källa till en rad problem.

Oxå om mossa kan agera som ett problem för många fastighetsägare så är det en naturlig och erforderlig fraktion vårt ekosystem. Mossor bryter ner alla organiska material i naturen så att den återställs till vad den var. Om ett träd alternativt ett djur dör i det gröna så kommer detta sakta men absolut att försvinna från naturen, samt det är tack vare mossa som detta är genomförbart.