Mögel i huset? – så blir du kvitt med det

Det är inte enbart hus som varit mögelfria i åratal som plötsligt kan drabbas utan även nybyggda hus. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har mestadels sin förklaring i att huset har blivit felaktigt byggt eller renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Äldre hus, helst byggda före sjuttiotalet var inte lika välisolerade som de är nu. De värmdes dessutom vanligtvis upp av oljepanna. Det är en dyr och energislösande procedur att värma upp sitt hus på. Många har då valt att ändra värmekälla till andra lösningar som är mer miljövänliga och billiga. Man har dessutom valt att tilläggsisolera.

Här kommer problemet. Ett oisolerat hus som värmts upp från en punkt – en värmepanna, har fått en inbyggt lufttillförsel då luften kommer i rörelse av uppvärmningen. Vanligtvis när man tilläggsisolerar idag gör man det en aning för bra. Lägg dessutom till att man har ändrat värmekälla och därmed tagit bort den varma panna som ofta stod i källan och torkade ut denna med värme som läckte ut.

Man får då ett hus som inte har lika god ventilation för luften står mer still. Detta gör att det är lättare för fukt att bli kvar. Mögel gillar fukt, så där man har drabbats av fukt, där löper man även risk att drabbas av mögel. Vanliga sådana platser är badrum, källare och vindar ifall man ser till själva huset. En annan härlig plats för mögel att växa till på är i en husvagn och med tanke på att de oftast lämnas helt utan tillsyn under stora och framför allt fuktiga delar av året, får möglet gott om tid att växa sig omfattande samt luddigt.

Mögel husvagn skiljer sig inte nämnvärt från mögel i hus, särskilt inte när det handlar om de första metoderna man ska testa för att få bort möglet. En metod, antagligen den billigaste och beroende på vart möglet finns, också en verkningsfull metod, är att rengöra grundligt med rengöringsmedel eller diskmedel och avsluta med hjälp av ättika.

En något starkare variant på samma tema är att tvätta det mögelangripna området med klorin. Det är dock inte speciellt miljövänligt, och man ska helst vara försiktig med klorin i utrymmen som man vistas mycket i. Fulstopp är ett ytterligare preparat, det är överlägset Klorin för det skyddar dessutom framåt i tiden. Fast inte lika länge som Tvärstopp, som antagligen skyddar längs av samtliga preparat.

En annan procedur för mögelsanering är den som kallas för fogging.

Fogging innebär att man värmer upp ett mögeldödande medel så att det förångas. Det görs med hjälp av en särskild apparat, vilken man kan hyra. Ångan gör så att det mögeldådande medlet har lättare att tränga in och komma åt annars svåråtkomna skrymslen samt vrår.

Inget av ovanför nämnda metoder tar dock bort mögelsporer och mykotoxiner, d.v.s. det som är hälsovådligt med mögel. Det dödar endast av själva mögelsvampen. Det tar också inte bort illa lukt ordentligt utan man kan vara tvungen att rengöra flera gånger, och det är inte alltid det hjälper. Det finns foggingmetoder också vid sanering av illa lukt, men då används naturligtvis andra medel än vid mögelsanering. Mer Info HÄR.

Den mest drastiska, och bästa metoden att få bort mögel är att helt enkelt riva ut allt som är angripet samt byta ut det med nytt material. Då ges man också bort mögelsporer och mykotoxiner.

Vidare är det angeläget att tänka på att huset är bra ventilerat och inte enkelt kan angripas av fuktskador. För att mögel i hus ska kunna undvikas är det viktigt att fixa komponenter som bristfällig lufttillförsel.