Mikrokristallinsk cellulosa ger bra kvalitet på tabeltter

Medicinska tabletter har hårda kvalitetskrav. Det gäller alla aspekter av tabletten. Se till att använda klibbmedel vid tillverkning. Det är klibbmedel i tabletterNA som håller ihop den. Mikrokristallinsk cellulosa används oftast som klibbmedel.

mikrokristallin

Mikrokristallinsk cellulosa är inte farligt

Cellulosa är naturligt förekommande i plantor. Det är ett olösligt material. Det beror på att den har en mycket stark intramolekylär struktur. Det går att modifiera cellulosa med hjälp av hydrolys. Det bildas mikrokristallinsk cellulosa av.

Mikrokristallinsk cellulosa är mycket effektiv. En bra dosering kan vara 20 %. Det fina med det hela är att cellulosa fungerar som bindande och som diskintegrerande agent. Det betyder att tabletten kan lösas om den skulle behöva det.

Du måste vara försiktig med hanteringen

Klibbmedel i tabletter medför att rätt hantering är av största vikt. De får inte bli fuktiga. Du kan köpa mikrokristallinisk cellulosa på allt-fraktfritt.seDe kommer i en fukttät förpackning. Om tabletterna blir fuktig kan de förstöras. Om du använder ett bra klibbmedle så är det inga problem.

Förpackningar som håller

Patienterna förväntar sig fräsch och bra medicin. Att ta fram medicinen måste vara lätt. Man kan köpa moderna förpackningar som är anpassade för dagens krav.

Mikrokristallinsk cellulosa som klibbmedel i tabletter medför extra hårda krav. Du kan lyckas på flera sätt. Burkar används ibland för att förvara tabletter i. Då är det viktigt att burken är tät.

Men ingen tablett klarar vad som helst. Det gäller i alla hänseenden. Om man bankar med en hammare på en tablettkarta så blir det smuligt. Men samma karta bör klara normal hantering av vårdpersonal och patient. Tabletten måste hålla trots att den åker i golvet. Andra aktörer har andra sätt.

Tabletter för en vecka

Vissa tabletter måste tåla mer. tablettpress
Ibland kan man behöva portionera ut sina tabletter då kan de inte tas från tablettkartan. Då kan de läggas i fack istället.

Då kan mikrokristallinsk cellulosa vara bra att använda. På så vis håller tabletten längre.