Mellanfasen – finjustering av vikten

Tanken är att man redan i viktminskningsfasen bör komma ganska nära sitt bantningsmål Mellanfasen innebär finjustering och tanken med fasen är att komma så nära sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag som möjligt utan att varken gå upp eller ner i vikt. Atkinsdieten innebär ju en strävan om att uppnå sin idealvikt som självklart även är tänkt att vara stadig.

Det har pekats på hur väldigt betydelsefull mellanfasen är för bantningens fortsatta utveckling. Det är en fas som i allra högsta grad är individuell och för att på lättast vis hitta sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag så är det viktigt att mycket sakta gå ner i vikt. Det krävs ju en hel del tålamod hos bantaren i viktminskningsfasen men troligen ännu mer i mellanfasen då ju vikten i den fasen ska finjusteras.

En del som fram till mellanfasen tappat mycket många kilon är ivriga att bli av med de sista kilona väldigt fort också. Man ska emellertid hålla sig undan en sådan frestelse med tanke på att det väldigt tydligt kan påverka svårigheten att hitta den rätta balansen framöver. Av många som ägnat sig åt Atkinsmetoden så har det inte betonats tillräckligt hur besvärligt det är att bibehålla vikten.

Det är alltså lättare att banta bort ett visst antal kilon som tyvärr oftast utgör den huvudsakliga och enda målsättningen hos bantaren. En bättre avsikt vore snarare att banta bort ett visst antal kilon och behålla även vikten. Ju mindre radikal viktminskning desto enklare är det att klara det kombinerade målet av både viktminskning och stabilisering. Klicka här nu för mer info

Det finns ingen specifik tidsgräns för hur lång tid mellanfasen bör vara utan det bestäms helt å hållet efter hur lång tid det tar att hitta sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag. I mellanfasen ska egentligen den mesta delen av viktminskningen vara färdig. I en lyckad mellanfas är det normalt att människor pendlar mellan 50 till 80 gram kolhydrater om dagen utan att varken gå upp eller ner i vikt. För vissa tar det längre tid än för andra att upptäcka balansen. Det är en mängd olika faktorer som spelar in, som ålder, kondition, hormonstatus och ämnesomsättning. Dessa faktorer har dessutom inte sällan anknytning till arv.

I mellanfasen ska man verkligen vara uppmärksam på att inte överstiga det dagliga kolhydratintaget. Det kan räcka med att endast överstiga ett fåtal gram för att det ska resultera i ovälkommen viktuppgång. Eftersom Atkinsdieten pågår under en längre period är de flesta väldigt motiverade till att komma in i slutfasen av dieten, den så kallade underhållsfasen. Således gäller det att vara rejält omsorgsfull i mellanfasen. Där krävs det mer finess än i viktminskningsfasen.