Kul att klä ut sig på maskerad

Att gå på maskerad är något som uppskattas av många. Dagens maskerader ger en aning större frihet vad gäller utklädnad om man jämför hur det förr i tiden. Då var tanken endast att man skulle klä ut sig på ett vis så att andra inte skulle identifiera en. Nu för tiden varierar utklädnaderna brett och det är inte ovanligt att man ger sig till känna under maskeraden.

polis

Begreppets ursprung grundas i att man under forntiden använde olika typer av masker med syfte att skrämma iväg onda makter. Med tiden har alltså fenomenet blivit till den typ av maskerad vi har idag.

Ju mer läskig mask man bar desto större fördel eftersom det skrämde mer. Därtill utförde man rituella samt rytmiska rörelser i syfte att dansa bort det onda. I det gamla Romarriket hängde man upp masker i träden för att freda sina fastigheter och ägor från demoner. Syftet med att döda människor i olika kulturer fått bära ansiktsmasker bottnar lite i samma princip. På väg till dödsriket skyddades den döda från demoner.

Vid maskeradtillfällen har folk i alla tider getts en känsla av identitetsbyte. Det har inneburit och innebär än idag att den utklädde ges mod att verkställa handlingar som den inte behöver ta fullt ansvar för. Under medeletiden i Venedig har det berättats att fattiga och rika människor kunde byta kläder med varandra och härma varandras beteenden.

Ett typiskt nutida makeradtillfälle är Halloween som firas den 31:a oktober. Ursprungligen började Halloween firas på Irland samt Skottland. Att Halloween oftast förknippas med USA beror på att många irländska emigranter kom dit på 1800-talet. Men det var först under sent 1990-tal som Halloween fick sitt genomslag i Sverige. Bra hemsida. Vanligtvis förknippas Halloween-traditionen med att barnen klär ut sig till olika former av spöken. Barnen strosar runt i kvarteret där de bor och frågar grannarna om ”bus eller godis”

Idag finns det massor butiker som är nischade på maskerad. Faktum är att människor i större utsträckning går på maskerad och just när det är Halloween brukar det vara extra tryck i butikerna. Människor är benägna att klä ut sig mer avancerat än förut vilket har medfört att butikernas sortiment blivit större.