Har du koll på vilka födoämnen som är tillåtna och inte i enlighet med Atkinsmetoden?

Självklart är det en styrka att den som börjar med Atkinsmetoden är rejält motiverad och disciplinerad. Så klart finns det födoämnen som bör undvikas för att dieten ska bringa så goda resultat som möjligt. Grundtanken med Atkinsmetoden är att dra ner på kolhydraterna, och i synnerhet dra ner på de snabba kolhydraterna. Det innebär att det krävs ett kraftigt reducerat intag av socker och också fiberfattiga produkter som består av mycket vitt mjöl.

Cirka 50-75% av kroppens energibehov bör komma från protein och fett och det resterande energibehovet från intag av kolhydrater.

En uppenbar fördel är att det under de senaste åren har vuxit fram en ökad medvetenhet hos både konsumenter samt producenter. Mer atkinsinfo här I mataffärerna finns därför mer grovt bröd att hitta, och sockerhalten i till exempel yoghurt samt i juicer har blivit mindre. Födoämnen som består av mycket fibrer som grönsaker, frukt, linser, bönor samt spannmål är visserligen bra i begränsade mängder men ska reduceras i enlighet med Atkinsdieten. Det är betydelsefullt att hålla koll dessa födoämnens annorlunda GI-värden.

Det krävs ju en viss mängd protein inom Atkinsmetoden. Därför är det fördelaktigt att äta ändamålsenligt protein som framförallt finns i vilt kött, avokado och fisk.