Har ditt hus drabbats av alger alternativt mögel?

Möjligtvis kommer de flesta ägarna till hus någon gång vara i behov av att genomföra en tvätt av både alger samt mögel på huset. Det finns en massa annorlunda metoder och många hävdar att det finns lika många metoder som det finns problem med alger och mögel.

Först och främst måste man dock identifiera ett eventuellt alg- eller mögelangrepp. Det gör man enklast med hjälp av att börja söka på de punkter där dessa angrepp vanligtvis, eller lättast, uppstår. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med bristfällig dränering, där det förekommer betong som har drabbats av påväxt alternativt finns täckt eller bakom en installation av kakel. Klicka här för mer info

Man kan som amatör identifiera ett alg- eller mögelangrepp på grund av dess ganska unkna samt dåliga lukt. Man bör så snart man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som bekymmer med bilen, ju längre tid det går till man fixar problemet, ju mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden ökar exponentiellt med tiden.

Man kan, därför att försäkra sig att man minsann har ett bekymmer, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset och indikerar exakt där man har problem med mögel. När man väl planlagt samtliga angrepp i sitt hus bör man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur allvarligt angreppet är kan man antingen göra det själv (vid mindre och ytligare angrepp), alternativt välja att hyra in en yrkesutövande saneringsfirma som exempelvis Anticimex eller dylikt. Kostnaden att hyra in en professionell firma är rätt så hög, men om angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in proffs som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör igen referens till kostnaden vid besvär med bilen.

Det finns en rad med diverse rengöringsmedel som man kan använda för att utföra sin alg samt mögeltvätt och det är stor skillnad på kostnaden för att köpa dessa rengöringsmedel. Det kan börja på bara några kronor per liter och ända upp till flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte alltid vara det dyraste som är det främsta.

I en utredning som Folksam nyligen med flera av marknadens dominerande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen verkligen lämnade den tvättade ytan fullständigt mögelfri efter ett år. Och det mest iögonfallande var nog att det som slog de flesta av de övriga rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel samt vatten. I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lindrigare påväxt av mögel efter ett år, men gentemot många andra rengöringsmedel så var det ett mycket bra resultat. Mycket få andra rengöringsmedel lyckades faktiskt uppnå ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara gynnsammare lyckades fullkomligt ta bort all antydan till påväxt av mögel.

Det går således att uträtta en alg och mögeltvätt till en förhållandevis låg utgift, endast ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel.