Gratis e-bok om ID-kapning

På de flesta av landets bibliotek finns den kostnadsfria e-boken “Hur man skyddar sig mot ID-kapning” som är skriven av Gert Strand. Det innebär flexibel läsning direkt på skärmen om ett ämne som allt fler måste bli medvetna om.

Är vi inte redan tillräckligt medvetna om ID-kapning då? En del är enormt insatta och har koll på bedragarnas nya metoder, samtidigt som andra ens inte förstår vikten av att använda sig av flera lösenord på webben. Därtill utvecklas ständigt nya metoder för ID-kapning för att anpassas till den nya teknikutvecklingen. Man kan säga att ID-kaparnas metoder skiftar i liknande takt som tekniken. Det är hur som helst bättre att ha lite koll än ingen alls.

Det handlar i grund och botten om att man inte ska råka ut för omständigheter som kan influera ens liv på ett förkrossande vis. Det kan dessutom gälla näringsverksamheter. Oftast ligger skillnaden mellan privatpersoner samt företag i att omfattande bedrägerier orsakar personlig konkurs kontra företagskonkurs. Det sistnämnda är illa, men personlig konkurs kanske är det värsta. Därutöver kan en företagskonkurs i värsta fall betyda även personlig konkurs.

Vad gäller bedrägerier som riktas mot näringsverksamheter så tecknar oftast bedragarna olika kreditkort i företagets namn. Massor av varor beställs därefter till stora summor pengar som sedan säljs vidare. Ett långtgående bedrägeri kan medföra att bedragarna startar filialer i företagets namn på andra orter och det kan lätt handla om miljonbelopp som bedragaren kommer över.

Vad gäller privatpersoner så kan bedragarna teckna banklån som offret till sin häpnad därefter får krav av banken att betala av. Bedragarna överför pengarna till konton som är komplicerade att spåra och i värsta fall blir offret skuldsatt för resterande delen av livet. Ifall offret har en hög kreditvärdighet är det självklart större risk att bedragaren lyckas få ett lån på ett högre belopp.

På liknande sätt kan bedragren teckna SMS-lån till skyhöga räntor. Bedragaren kommer lätt undan genom att införskaffa sig ett kontantkort för att smidigare kunna verkställa bedrägeriet. Säkerhetsfrågorna som kreditgivaren ställer är oftast av sådan karaktär att bedragren med lätthet kan komma över svaret. Kreditgivaren kan till exempel fråga vad man är för stjärntecken.

Stundvis behövs ens inte identitetsuppgifter för att bedragren ska komma åt pengar. Har man varit slarvig och förlorat sitt kontokort som man inte hunnit spärra i tid så kan bedragren redan ha tömt det på pengar. Det är nämligen så att flertal butiker varken kräver ID eller PIN-kod vid köp.

På nätet har vi tämligen mycket upplysning bunden till oss. En skicklig bedragare kan få reda på mycket, och när ID-kapningen väl är ett faktum kan bedragaren uträtta väldigt mycket elände. Det är inte bara på webben som man måste vara vaksam. En ID-kapare kan också vittja brevlådor och komma över all möjlig tänkbar information som kan användas för bedrägliga syften.

Hur kan man göra för att förhöja sin personliga säkerhet på webben? Hur motverkar man att sin post inte kommer bort? Finns det någon försäkring som kan täcka en eventuell ID-kapning? För att få goda och utförliga svar på dessa frågor och många därtill så rekommenderas att läsa ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”.