Gratis e-bok om ett ökande problem: ID-kapning

ID-kapning är ett växande problem i samhället. Att det har blivit allt vanligare beror främst på att vi i allt större omfattning lagrar vår information på internet. Är vi inte tillräckligt aktsamma så kan stor skada uppkomma. Det är naturligtvis en enorm risk för de som uteslutande använder ett enda lösenord för samtliga sina inloggningar. Det är ogenomtänkt och tyder på att bekymret kring ID-kapning inte tas seriöst.

För att öka seriösiteten krävs givetvis en större medvetenhet om ID-kapning. Det är ett stort problem och det drabbar inte enbart andra. Det kan lika gärna hända dig nästa gång.

För att undfly att drabbas kan det nog underlätta att försöka tänka som bedragarna och vilka möjligheter som finns. Ju större medvetenhet desto mer insikter om bedragarens förfarande. Ett bedrägligt beteende kan ju sannerligen uppvisas på flera olika sätt.

Att tappa sitt kontokort för att sedan upptäcka att det blivit länsat därför att det inte spärrades i tid är en sak. Det handlar om en någorlunda påfallande vårdslöshet. Att sedan en omfattande del av samtliga butiker varken kräver ID eller PIN-kod vid köp är beklagligt. För att inte tala om vad en bedragare kan utföra på internet med hjälp av kontokortets kortnummer.

Mer sofistikerade bedrägerier kan genomföras när bedragren dessutom kommer över mer uttömmande känslig information. Det kan till exempel bli fullt genomförbart för bedragaren att teckna ett lån i offrets namn. Har offret en god kreditvärdighet kan det handla om tämligen rejäla summor. Bedragren för vanligtvis över pengarna till flertalet skilda konton, i flera led och via så kallade målvakter. Det är inte alls säkert att polisen framgångsrikt kan klara upp brottet.

Och den som drabbas av en sådan omfattande kapning bör ha en god försäkring för att inte löpa risk att bli skuldsatt under mycket lång tid. Vanligtvis erbjuder försäkringsbolagen specifika försäkringar mot just ID-kapning.

Hur lyckas bedragren komma över personlig information då? Som tidigare nämndes så är en vidöppen dörr på internet en stor tillgång för ID-kaparen. Men det finns dessutom mer klassiska förfaringssätt för ID-kaparen. Att till exempel vittja brevlådor brukar kunna ge ganska gott resultat.

En del bedragare lyckas även utföra en ändring av offrets adress, vilket medför att bedragaren i lugn och ro kan gå igenom offrets post i jakt på duglig information. Inte sällan tar det många dagar innan offret faktiskt upptäckt att det skett en adressändring. Det vore ju nämligen inte osannolikt om det inte skulle komma någon post på några dagar.

Det finns en oerhört informativ bok i ämnet som heter ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”. Det är en gratis e-bok som finns åtkomlig genom de flesta bibliotekens e-tjänster. Boken är full med annorlunda tänkbara scenarier som man kan råka ut för. Men framför allt innehåller boken upplysningar om sådant man måste tänka på för att motverka att bli utsatt för ID-kapning.

Boken är så pass viktig att alla bör läsa den. Framför allt för att höja medvetenheten kring ID-kapning och att insikten av att vara eftertänksam kan spridas vidare till andra personer. Det är betydelsefullt för att på sikt höja tryggheten i samhället.