Funktioner i ett TA-system

Vilka funktioner bör helst ingå i ett TA-system? Svaret är att det beror på vad din verksamhet kräver. Annorlunda verksamheter har skilda dagliga procedurer och det är betydelsefullt att reflektera över vilka delar som bör förbättras. Men det finns självklart en del grundfunktioner som de allra flesta TA-system tillhandahåller. De två absolut främsta är naturligtvis att hantera transporter samt boka transporter. Utifrån dessa grundfunktioner är det därpå möjligt att välja till övriga lämpliga funktioner för verksamheten. Här finns mer info: https://eufrakten.se

Men det fundamentala med ett TA-system är ändå att beställa transporter. Rent praktiskt går det till på så vis att man matar in det kundnummer för gällande transportör för att utföra en beställning. Systemet förmedlar därefter transportörerna vem som står bakom beställningen. Gränssnittet i systemet är vanligtvis väldigt okomplicerat, och det är även genomförbart att boka in fler än en transportör.

TA-systemet assisterar användaren att hålla koll på till exempel vissa vikter på ett särskilt kollislag. Skulle inadekvat information fyllas i så hjälper systemet att korrigera så man håller sig inom tillåtna gränser. Faktum är att den här funktionen är ett mycket kraftfullt skäl till att köpa ett TA-system till sin verksamhet.

I frånvaro av ett TA-system så kan det onekligen bli fel på grund av mänskliga faktorer. Transportörer kräver nämligen då och då straffavgifter. Felbokningar kan med andra ord bli kostsamma, vilket på sikt kan fördärva en verksamhets ekonomi ganska mycket. Inte nog så brukar transportörer kräva ekonomiskt tillägg för till exempel telefonbokning eller övrigt manuell beställning.

I ett TA-system finns det möjlighet att uträtta dina transportbokningar smidigare till skillnad från vanliga bokningsportaler. Till exempel kan man använda sig av en del mallar, adressböcker och en rad övriga inställningar. Det medför givetvis att mycket manuellt arbete elimineras. De mer avancerade systemen möjliggör även hantering av olika behörigheter. I ett större företag måhända alla inte ges samma behörighet att vidta vissa åtgärder.

TA-systemet ser dessutom till att alla dokument som hanteras är i korrekt standard samt i ett format som godkänns av transportörer. Det kan exempelvis handla om adressetiketter samt fraktsedlar. Det man måste beakta är att en del system debiterar extra för att skriva ut dokumenten mer än en gång.

Att följa upp dina transportflöden med hjälp av TA-systemet är en oproblematisk sak tack vare all lagrad upplysning som systemet hanterar. Bland annat finns det möjlighet att bläddra i historik om det skulle uppstå oklarheter kring vad som blivit skickat för olika transporter. Håll koll på när och var din frakt levereras. TA-systemet visar alltid den senaste statusen i systemet. Transportören har nämligen möjlighet att hålla systemet uppdaterat om frakten.

Med enkelhet kan den tillgängliga informationen även sammaställas till behjälplig statistik för verksamheten. Det är verkligen ett optimalt sätt för att utveckla arbetet med transporter och naturligtvis även ett enastående sätt för att spara pengar. Fullkomlig koll och översyn med andra ord.

Notiser om transporter kan ställas in så de sänds genom antingen e-post alternativt sms. Att nyttja dessa typer av aviseringar är ett bra sätt att delge en mottagare av en sändning. Det brukar vara genomförbart att flexibelt skapa sina aviseringar.