Förebygg ID-kapning

Det är givetvis ingen som vill bli offer för en bedragare. Idag kan man inte vara fullständigt trygg med tanke på de näst intill oändliga möjligheter det finns för en bedragare att stjäla en identitet. Det är högst förfärande men ett faktum som man bör ha i åtanke med mycket stort allvar. Men för att känna sig i alla fall tämligen trygg så är en utökad medvetenhet kring problemet en bra förutsättning eftersom man då får större inblick i vad som bör åtgärdas för att förebygga en ID-kapning.

ID-kapning handlar i första hand om att bedragren stjäl känslig upplysning om sitt offer. Det kan vara information som kan utnyttjas till att komma åt offrets bankkonton och det kan även gå så långt att bedragaren ansöker om lån i offrets namn. Den som inte har en bra försäkring mot ID-kapning kan på så sätt bli skuldsatt för all framtid. Tanken är som sagt otäck.

En bedragare kan prestera en hel del innan den blir påkommen, och med förhållandevis limiterad upplysning är det tillräckligt för att ställa till kaos i offrets liv. Att bedragarna köper dyra varor i offrets namn eller tecknar SMS-lån är någonting som de genomför på ett oerhört enkelt sätt.

Det gäller att vara ytterst noga med hanteringen av sina egna personliga känsliga uppgifter. En riktig van bedragare har inga problem med att vittja brevlådor och på så sätt komma över känslig information. Men det är även vanligt att ID-kapning sker på internet eftersom stor del av vår känsliga information lagras där på olika vis.

Det är därför absolut nödvändigt att ha ytterst starka lösenord. De bör helst rymma både små och stora bokstäver samt siffror och diverse tecken. Det får inte vara för kort heller. Det är naturligtvis även angeläget att tänka på att ha så många olika lösenord som möjligt för olika inloggningar. Det försvårar avsevärt för en eventuell bedragare. Tänk om man å andra sidan hade ett och samma lösenord för samtliga inloggningar. Det kan vem som helst räkna ut att det skulle få fruktansvärda konsekvenser.

Det är inte enbart privatpersoner som drabbas av ID-kapning utan även näringsverksamheter. När företagen drabbas så brukar bedrägerierna uppgå till en oerhörd omfattning. Det är inte ovanligt att det kan röra sig om miljonbelopp. Bedragarna tecknar vanligtvis nya kreditkort i företagens namn och handlar varor som säljs vidare. Pengarna går självfallet med detsamma ner i bedragarens ficka.

Det är svårt att redovisa kortfattat för alla typer av förfaringssätt för ID-kapning, och vilka tänkbara konsekvenser det kan bli. Den definitivt vanligaste konsekvensen är dock att det försvinner pengar.

Den som vill känna till mer och vill ha konkreta råd på vad man bör tänka på för att skydda sig bättre bör läsa boken ” Hur man skyddar sig mot ID-kapning” skriven av Gert Strand. Det är en bok som ger detaljerade upplysningar samt konkreta tips på hur man på bästa sätt skyddar sig. Det är en extremt viktig bok som alla borde läsa. Det bästa av allt är att den finns tillgänglig kostnadsfritt som e-bok genom landets alla bibliotek.