Flera antar att el cigarett är farligt

Åtskilliga antar att el-ciggen är lika giftiga, om ej ändå värre, än vanliga tobakscigaretter. Så är ej fallet. En el-cigg är inta överhuvudtaget så skadlig som en cigarett innehållandes tjära. När man undrar, är el cigg farligt, så måste man begripa att frågan inte är så viktigt om det till exempel handlar om e-cigarretter eller om vanlig cigaretter.

vad

Men vi ska icke anta att e-cigg är helt icke skadliga. Genom att handla e cigaretter som saknar nikotin slipper man beroendet.

Det är e–juicen som är skillnaden mellan e cigg utan nikotin och de med.

Det är alltså enorm skillnad på e cigarett utan nikotin och den som har nikotinet. I Sverige kan du enkom införskaffa de el-cigg som icke har något nikotin. Var försiktig då du hanterar elektrisk utrustning som ni håller nära ansiktet.

Om vi köper e- cigaretter från andra länder och ej minutiöst undersöker märke samt bakgrund så finns det risk för att vi får en modell som kan vara problematisk. För att undvika besvär med batterier som exploderar och dylikt så är det alltså det bästa att köpa svenskt. E-cigaretter som inte innehåller nikotin har ingen åldersgräns, men dom är ändå ej för barn. cigaretter online

Om ni vill slippa bli beroende ska ni röka el-cigg utan nikotin. Det här är prima för den som inte blossar till att börja med. Nikotinet är jämt svårast för den som vill lägga av med att röka. Men kom ihåg du kan bruka de nikotinfria om du vill sluta blossa också.

Under vilka omständigheter är e cigg skadligt?

Man ska fundera på att den som aldrig förut har rökt tar en chansning att fastna i ett rökträsk med e- cigaretter som har nikotin. För den som inte någonsin kommit i kontakt med nikotin är det el cigarett SOM ÄR farligt. Det kan också vara en obehaglig inkörsport till vanlig tobaksrökning.

Det skadliga med standard cigaretter?

Standard rökning är skadligt det är icke e cigarettER som ÄR skadligt Det är som att jämföra 2 olika grejer. Sett ur detta ljus så är eciggen ej farliga och de är bra mycket trevligare än att starta med än tobaksblossande. Allt fler unga blossar e cigaretter utan nikotin.