Fair Gaming alternativt spelbolagens förpliktelse

Det kan vara härligt att veta att det spelbolag man vill satsa dina surt förvärvade pengar i följer regelverket Fair Gaming. Spelar man på www.oceanialotteries.com kan man vara lugn.

Spelansvar

Spelansvar är något som spel och spel operatörer, leverantörer mjukvara samt tillhörande tjänsteleverantörer behöver upprätthålla för att säkerställa sina erbjudanden bevara högsta standarder för att säkerställa en rättvis och säker spelupplevelse som skyddar spelande besökare från de negativa konsekvenserna av spel samt spelande.

Flertalet av spel samt spelkoder kräver nu operatörerna att se till att landbaserade och på nätet speltjänster erbjuds på ett ansvarsfullt sätt.

Ansvarsfullt spelande omfattar områdena beskydda utsatta kunder, förebyggande av minderåriga spelande kunder, skydd mot bedrägligt och kriminellt beteende, info om sekretess, vilket garanterar snabba och korrekta kundbetalningar, som ger en rättvis spelupplevelse, bevara etiskt och ansvarsfull marknadsföring, deltagande för nöjda kunder och befästa en trygg, säker och genuin driftmiljö.

Operatörer avser både landbaserade (t. ex. kasinon, spelbutiker) samt online eller avlägsna operatörer.

Utsatta spelare
Upprätthållande utav ansvarsfullt spelande praxis är en väsentlig förutsättning för att avta risken av spelproblem bland utsatta besökare.

Ett mängd åtgärder har införts för att förhindra uppkomsten av spelproblem, inklusive eget utslagning program samt processer, erbjuder råd och handledning till spelberoende samt bevilja spelarna att placera gränser för hurdan mycket de spenderar både i online samt landbaserade spel kanaler.

Mer avancerade åtgärder, som spårning av spelares beteenden för att upptäcka tidiga indikation på spelmissbruk, sysslar med att utvecklas och genomförs i online-industrin, särskilt bland vissa europeiska lotterier.

Minderåriga besökare

Operatörerna är skyldiga att göra allt som står i deras sätt att säkerställa att minderåriga besökare inte får spela.
De åldersgränser är beroende av lagarna i den jurisdiktion vari speltjänster erbjuds.
Förhindra minderåriga spelande kunder kräver operatörerna att se till att registreringen bearbetar färdigt beskriva politik emot minderåriga spelare och se till att kontroller på plats för att avsyna åldern på spelare.

Falsk och kriminellt beteende

Operatörerna är skyldiga att fullborda anti-penningtvätt policy och förfaranden.
Detta innebär att genomföra en verkningsfull kundkännedom processer när man gör nya kunder samt spårning och redogörelse misstänkta transaktioner.

Info integritet

Information privatliv avser beskydd av kunddata samt register mot obehörig alternativt onödiga avslöjanden.
Operatörerna är skyldiga att genomföra en politik som säkerställer kontroller och åtgärder innehar vidtagits för att förhindra obehörigt röjande och utnyttjande av kundinformation.
Kundinformation avser vanligtvis till data såsom namn, adress, ålder, telefonnummer och e-postadress.

Rappa samt korrekta kundbetalningar

Ska se till att betalningar emellanåt kundkonton ska utföras enligt formella samt dokumenterade processer på ett korrekt och snabbt sätt.
Operatörerna ser vanligt att kundens medel förvaltas enskild från sina egna konton och att de har tillräckliga avräknade medel för att betala alla spelare vinster samt utestående balanser spelare.

Fair Gaming

Samtliga spelprodukter bör testas för att säkerställa att de är rättvisa samt slumpmässiga och att de följer de bestämmelse som spelet.
Prover för att säkerställa rättvist spel alltmer utförs utav fria organisationer.

Moralisk och ansvarsfull marknadsföring
Operatörerna skall följa de tillämpliga annonsering uppförandekoder som normalt se till att annonsering är faktamässigt korrekt och inte rikta minderåriga eller utsatta spelande kunder som spelande kunder som innehar egna uteslutna sej från spel.

Det förväntas oxå att operatörer ska söka befogenhet från kunden före de deltar i direktmarknadsföring genom användning utav kundens personuppgifter.

Kundnöjdhet

Kunderna ska fritt kunna lämna synpunkter eller klagomål till operatörerna och förväntar operatörerna att inneha adekvata processer samt rutiner för att hantera klagomål, antingen internt eller via en oberoende tredje andel.
Till exempel skänker ecogra. org en medling anställning för tvister mellan spelare och operatörer.

Säker och tillförlitlig driftmiljö

Operatörerna är skyldiga att exponera interna kontroller samt processer som följer utav licensvillkoren som stipuleras av lagstiftningen jurisdiktion som utfärdar spel och spel licenser.
Interna kontroller bör också genomföras för att befästa att samtliga operativa, betalning och tekniska system samt processer fungerar säkert och på bästa sätt.
Därjämte måste operatörerna visa tillräckliga affärsprocesser Continuity Styrning för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta i händelse av oförutsedda omständigheter alternativt katastrofer.

Ansvarsfullt spelande uppförandekoder

För att säkerställa operatörer, leverantörer mjukvara och tillhörande tjänsteleverantörer upprätthålla principerna om ansvarsfullt spelande, har etiska bestämmelse utvecklats av flera tillsynsmyndigheter, branschorganisationer samt ideella organisationer.

Dessa konkurrerande samt överlappande koder coduct alternativt standarder har utvecklats över tiden därför utvecklingen utav flera rättsliga samt handelsmässiga ramar.
Det innehar bekräftats inom branschen som avsikt på det stora antalet ansvarsfullt spelande uppförandekoder är det ett behov utav att ta ett kliv tillbaka och ompröva vad som krävs i industrin.

Europeiska organisationen för normering är att utveckla Ansvarig Remote Gambling Åtgärder som kan skydda kunderna samt se till att de Remote Gambling operatörer, leverantörer mjukvara och tillhörande tjänsteleverantörer agera ansvarsfullt, vilket skulle antas på volontär basis.

Ansvarsfullt spelande Arrangemang
Ett antal industrin händelser har organiserats för att assist industrin att främja ansvarsfullt spelande bruk.

Europeiska Gaming och Betting Tankebana organiserade EGBA Ansvarig konferensen Gaming Day i Europaparlamentet i oktober 2010.
World Lotterie Association har aktivt organiserade arrangemang för sina medlemmar för att diskutera och framhäva bästa bruk när det innefattar spelansvar.

Den europeiska organisationen för studier av Gambling 8: e årliga konferens i september 2010 deltog vetenskapsmän, beslutsfattare och branschföreträdare samt mycket av dess teman och diskussioner centrerades på spelansvar.

Känns tryggt att stoppa in insatser på www.oceanialotteries.com sedan ha läst detta väl?