Du får ett skinande hem med natriumkarbonat.

Vill du städa men vill undvika vissa kemikalier så är natriumkarbonat det perfekta valet. Målasoda och tvättsoda är olika typer av SODA som du kan ha vid städning.

Vill man ha ett naturligt men ändock starkt medel för rengöring så fungerar natriumkarbonat utmärkt. Då det är så att det är starkt trots att det är naturligt så bör du skydda dig.

Får man använda natriumkarbonat hur som helst?

Livsmedelsverket säger att du kan använda det utan begränsning. SODA som hittas i kolsyra är fler ämnen där natriumkarbonat är en av dem.

Bakpulver som används till bakning innehåller natriumvätekarbonat. Till städning så funkar natriumkarbonat bättre då det är mer kraftfullt och finns i specifika produkter.

att

Göra rent med målarsoda och hushållssoda på ett säkert sätt

Dock kan natriumkarbonat vara väldigt irriterande, något som är bra att veta. Det kan orsaka sveda om det intas oralt. Då de ska användas till städning så är de för starka för att ätas.

Ska man måla eller tapetsera så avfettar man ytan med målarsoda. Målarsodan kan också användas på golv när du vill göra rent och förbereda för behandling av golvet. Viktigt att tänka på är att man låter ytorna torka efter behandling med SODA.

Natriumkarbonat som tvättsoda ger mer kraft.

Eftersom det är ett alkaliskt medel så kan tvättsoda upplevas som magi. Varken fettfläska eller vax kan stå emot dess styrka. Du kan få bort stearinfläckar och mer med produkter som innehåller natriumkarbonat. Det är svårt att hitta natriumkarbonat som inte är utblandat.

Men tvättsoda är skapat för att klara svårare områden med tyngre rengöring. Ämnet kan vara frätande så använd med försiktighet. Handskar skyddar mot frätskador så det är viktigt att ha på sig.

Var kan du köpa tvättsoda och andra natriumkarbonatprodukter?

Det finns målarsoda där du kan köpa tvättsoda och tvärtom. Den kan hittas både online men också i butiker som säljer målarprodukter. Man kan hitta det till bäst pris online.

Se till att du får instruktioner för hur produkten ska användas och att du följer dessa. köpa natriumkarbonat Vill du hellre ha svenska instruktioner ska du välja svenska produkter, för din trygghet.