Den svenska marknadens vanligaste algmedel

Det finns faktiskt en hel del skilda algmedel att selektera bland på den svenska marknaden. De flesta funkar på samma sätt; de hjälper på ett eller annat sätt till att få undan algväxt från någon form av yta. Man kan nästan säga att det förekommer lika många metoder för att råda bot med alger som det finns människor som har haft problem med alger.

Ett av de mest vanliga hemmakokade algmedlen är en blandning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller dylikt, och vanligt ljummet vatten. Man tar därpå en skrubba och skrubbar de områden på sitt hus som har drabbats av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar det fungera fullständigt utmärkt. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan nyttjas. Dessa brukar oftast kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till flera hundra kronor per liter. Man kan överlägga mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man kollar på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett förslag på ett bra och väldigt billigt recept på algmedel. Normalt brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid (bensalkonklorid) som spädes ut tillsammans med vatten, detta kallas för bensalkonklorid. Anledningen varför inte många vet detta beror på att tillverkarna vanligtvis använder ett annat namn för det, som exempelvis kvartär ammoniumförening alternativt N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för avancerat för att man ska kunna blanda det själv. Och det är precis det som tillverkarna vill uppnå. länk till mer info

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan handlas på flaska i hög koncentration och därpå blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan köpas för under 400 kronor från de flesta affärer som säljer kemiska produkter. Bensaltensiden kan därefter spädas till lägre koncentration för att användas som rengöring.

Om man kollar på de rengöringsmedel som innehåller bensaltensid som finns på marknaden brukar koncentrationshalten av bensaltensid bestå runt 8%. Vidare tillhandahålls instruktioner att man ska helst späda denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, således landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid som har en koncentration på 8% kan kosta allt mellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Om man själv blanda kan man följaktligen komma undan med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, ifall man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax över 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan därpå användas för att bekämpa alger, mögel, mossa och lavar i samtliga utrymmen där de kan tänkas gro som badrum, källare och andra utrymmen med illa dränering.

Man kan till och med bruka bensaltensid som preventiv kemikalie i målarfärg. Man ska då blanda ca 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg och sedan måla som vanligt. Det ger ett skydd mot algangrepp som varar flera år och effektivt vis kostar mycket lite, framför allt jobb på somrarna.

Vad man dock ska vara aktsam med när man nyttjar bensaltensid, och alla andra kemikalier för den delen, är att man använder rätt skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder och handskar och att man hanterar den med största varsamhet så man inte spiller då det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt stundtals.