Bestående behållning av idealvikten i underhållsfasen

Den sista fasen under Atkinsdieten kallas för underhållsfasen, vilken är meningen att vara varaktig livet ut. Den som är i underhållsfasen måste klara av avleda eventuella viktsviktningar genom att justera med mer eller mindre kolhydrater i sin mat. Det kräver sinne för precision vilket man förväntas ha utvecklats och lärt sig behärska under de föregående faserna.

I underhållsfasen är det betydelsefullt att välja kost med ett lågt GI-värde för att kroppens process av bearbetning ska bli så låg som möjligt. I de föregående faserna hålls ju dock ett helt annat tempo vad beträffar kroppens bearbetning.

Underhållsfasen kräver mycket disciplin. Eftersom livet överlag har sina upp- och nergångar så kan våra förutsättningar för att bevara vår ideala vikt ändras. Till exempel kan psykisk ohälsa påverka hur vi tar hand om våra kroppar. Ifall vikten börjar öka igen så har bantaren så klart möjlighet att börja om med induktionsfasen igen, vilket inte är helt ovanligt. Underhållsfasen medför nya kostvanor som de föregående faserna ska lära kroppen att acceptera.

Flera tror att underhållsfasen begränsar frosseri och njutning av viss mat helt å hållet. Det är inte riktigt eftersom Atkinsdieten i underhållsfasen genererar utrymme för människor att unna sig godsaker, men självklart är det på bekostnad av att man ska kunna parera viktsviktningar. Bra atkinssajt Faktum är att man redan i de tidigare faserna kan unna sig en del godsaker som man föredrar, men i underhållsfasen måste man ha lärt sig sin kropps exakta begränsningar för att klara av att upprätthålla en permanent idealvikt.

Atkins förespråkar också träning som en parallell process för de som är i underhållsfasen.