Bekymmer med autentisk hussvamp

Många svenska husägare har bekymmer med autentisk hussvamp, men hurdan avgör man om det är äkta hussvamp man har från exempelvis mossa, väta samt mögel? Vad är då skillnaden mellan de olika angreppen som man kan få på sitt hus. Vi väljer att belysa hur den äkta hussvampen fungerar.

Autentisk hussvamp

Det första som man bör kunna om äkta hussvamp är att det är den bestämt farligaste formen av angrepp som man kan få i sitt villa. Den äkta hussvampen angriper träet alternativt virket i ett hus. Det som gör den så farlig är att den själv kan attrahera fukt till träet samt skapa den perfekta miljön för att växa, samt när den växer så växer den väldigt snabbt. Den optimala miljön är runt 30 % fuktighetsnivå i virket och runt 20 grader varmt samt då kan den expandera opp till 5-6 mm per dygn.

Den äkta hussvampen arbetar igenom att förtära och fördärva cellulosan i virket som torkar ut samt detta bildar som ett rutmönster i träet samt det endaste som blir kvar är som små kuber av trä i själva träet, och till slut så vittrar virket isär i bitar.

I början av angreppet så växer den autentisk hussvampen som en vit beläggning, eller mycel som det kallas, över samt inuti på träet. Som kuriosa så kallas den äkta hussvampen för “den gråtande” på latin från dess namn serpula lacryman. Detta beror på att den äkta hussvampen i fuktiga miljöer avger vattendroppar. Efter ett tag så övergår färgen till en gulgrå form av hinna. I denna beläggning bildas som små strängar som sedan används för att sprida sig snabbare. Dessa strängar behöver inte ens ha kontakt med trä som de kan få energi ifrån, utan de kan fortgå över andra stoff som tegel eller sten samt på sätt länka samman ett par separata träytor.

Det finns ett par sätt som man kan identifiera ett angrepp från äkta hussvamp:

– Träet som blivit angripet bildar som ett rutmönster då träet spricker när hussvampen äter cellulosan.
– Hussvampen släpper ifrån sig sporer som är ser ut som ett brunt, enormt finmalt, damm alternativt pulver som lägger sig ovanpå allt stadd i dess väg när det separeras från svampen.
– När äkta hussvampen går över i sin gulgråa form så kan det enormt enkelt förväxlas med mögel eller till samt med spindelväv
– Om autentisk hussvamp får växa under flera år så bildas så kallade fruktkroppar och det är dessa som sedan släpper ifrån sig sporerna som nämns ovan.

Vad kan man göra för att föregripa angrepp från äkta hussvamp?

En av de fundamentala orsakerna för att äkta hussvamp skall kunna växa är att den är i en våt miljö. Detta kan orsakas på många annorlunda orsaker, men de vanligaste är defekt isolering, fel utformad lufttillförsel och en vattenskada som inte tagit om hand på rätt sätt. Man bör se till att:

– Syna sin krypgrund så att den är torr
– Se till att hängrännorna leder dän vattnet från husgrunden
– Undvika att förvara tidningar, plast och timmer direkt på golv i källare eller dylikt
– Att vatten inte kan komma in genom sin rökgång med hjälp av till exempel en kåpa
– Inte bygga åter grund, kattvind alternativt källartrappor då detta skapar tajta utrymmen där fukt kan ansamlas samt skapa en ett klimat där äkta hussvamp kan expandera