Att fundera på inför valet av TA-system

Det är ett stort kliv för sin rörelse att välja TA-system. Det krävs mycket funderingar kring företagets behov och därpå välja rätt system. Naturligtvis finns det ett stort antal faktorer att fundera på inför valet av TA-system. Mer info: tasystemnu.se

Det är inte bara de tekniska funktionerna som bör vara betydande när ett TA-system ska införskaffas. Vem vill äga ett system som oavbrutet krånglar? På samma sätt som man vill att motorn i bilen ska vara pålitlig och bidra till otaliga felfria mil, vill man även att sitt TA-system ska vara tillförlitligt. Det är ju oerhört viktigt att systemet jämt är tillgängligt och att det inte ideligen drabbas av driftfel. Om systemet är ur funktion fungerar ju inte det viktigaste, d.v.s. att boka transporter.

Det kan bli oerhört dyrt och ansträngande ifall verksamhetens transporter blir stående. Det påverkar nämligen i flera led. Den som vill vara riktigt säker på att få ett stabilt samt säkert TA-system bör välja ett av de etablerade systemen. Det är en försäkran i sig eftersom de är bra utarbetade och har troligtvis gått igenom omfattande uppdateringar under tiden systemet funnits på marknaden.

Det som är helt avgörande, eller åtminstone ett högst rekommenderat råd, är att välja ett TA-system med så hög ”upptid” som möjligt. Även om det tycks vara omöjligt med en upptid på 100 % så bör man sträva efter att hamna så tätt som möjligt. Den procentuella siffran beskriver i vilken mån TA-systemets servrar är verksamma. Att fundera på upptiden är extra angeläget om organisationen är omfattande och TA-systemet används av flera olika administratörer.

Tänk på att ta fram en beräkning för framtiden innan du väljer TA-system. Volymerna inom verksamheten kan ju mycket väl komma att förändras längre fram i tiden och det tvingas självklart även TA-systemet vara beredd på. Därför bör företaget räkna med vilka behov som måste mötas i nuläget, men också i framtiden.

För att ta fram en lämplig behovsanalys måste somliga grundläggande frågor redas ut och analyseras över tid. Hur många transporter kommer registreras? Hur många användare ska vara kopplade till systemet? Övriga relevanta frågor är om de vanligaste transportörerna är kopplade till systemet samt ifall det är möjligt att addera transportörer som inte redan finns i systemet.

Den som ändå är oviss i sin uppskattning gör rätt i att välja ett grundpaket. Det är relevant att det är ett paket som lätt samt smidigt kan uppgraderas. Det är nämligen både tidsödande och en obehövlig metod att ersätta TA-system helt och hållet.

Men den som sannerligen vet vad verksamheten kräver av ett TA-system, och önskar mer invecklad funktionalitet, ges givetvis möjlighet att göra mer än endast reservera transporter. Det ultimata är att ringa och samtala med leverantörer och kolla upp vilka möjligheter som finns. Det kan exempelvis handla om olika prisfunktioner, övriga aviseringsmöjligheter samt integrationer till e-handelssystem alternativt affärssystem och mycket mer.

I övrigt är det mycket fördelaktigt ifall det ingår support för TA-systemet. En god support bör vara snabb och tillförlitlig därtill ingå i den totala kostnaden för TA-systemet.