Atkinsmetoden och dess fyra olika faser

Det är en generell feltolkning att man alltid måste hålla ett minimalt lågt intag av kolhydrater när man går på Atkinsdieten. Det är självklart riktigt att man måste inta mer fett, grönsaker och protein, men det finns alltid en mer eller mindre mängd av kolhydrater som är tillåten i enlighet med dieten beroende på var i dietens olika faser man befinner sig.

Klicka här nu för mer info

Det är således angeläget att räkna intaget av kolhydrater för att inte överskrida den tillåtna mängden. Hur mycket kolhydrater som är tillåtet inom dieten beror på hur långt man tagit sig genom de skilda faserna av dieten. Intaget av kolhydrater ökas beroende på vilken fas man befinner sig i. De fyra olika faserna är:

-Induktionsfasen
-Viktminskningsfasen
-Mellanfasen
-Underhållsfasen

I induktionsfasen tillåts man äta maximalt 20 gram kolhydrater om dagen. I viktminskningsfasen får man äta 40-60 gram kolhydrater om dag. Den så kallade mellanfasen är flexibel på så sätt att man själv reglerar sitt intag av kolhydraterna. Men vanligtvis äter man mer kolhydrater i mellanfasen än i viktminskningsfasen. Det viktiga är att själv bedöma hur mycket kolhydrater kroppen klarar att förtära utan att gå upp i vikt.

När man väl har hittat balans vad gäller kolhydratintaget så har man nått underhållsfasen som är tänkt att vara en fas som ska vara livet ut. Även om tanken är god kan det ske att man ibland ånyo hamnar i gamla mönster med obalanserad vikt. Det är således inte underligt att byta mellan de olika faserna under livets gång.