Använd mikrokristallinsk cellulosa om du vill ha tabletter av hög kvalitet

Medicinska tabletter har ju sina krav att leva upp till. Det gäller inte bara innehållet som ska vara säkert och funktionellt. När man tillverkar tabletten så använder man klibbmedel. Klibbmedel i tabletter binder samman tabletten. Det vanligaste är mikrokristallinsk cellulosa som man blandar i pulver och sedan slår tabletter av.

filmdragerade

Mikrokristallinsk cellulosa är helt naturligt

Cellulosa är naturligt förekommande i plantor. Den löses inte upp. Det beror främst på den intramolekylära strukturen. Det går att modifiera cellulosa med hjälp av hydrolys. Det bildas mikrokristallinsk cellulosa av.

Mikrokristallinsk cellulosa är särskilt väl lämpad till pressning av tabletter. De finns dem som menar att 20 % dosering är lagom men faktum är att det inte finns någon övre gräns. Få kanske känner till att cellulosa är både en bindande och diskintegrerande agent. På så sätt kan du lösa tabletten när du behöver det.

Rätt hantering av tabletter är nödvändig

Om du använder klibbmedel i tabletter måste du tänka på hanteringen. Ingen fukt får komma in. Hos allt-fraktfritt.se hittar du bra pris på mikrokristallinisk cellulosa.De är även packade i en helt fukttät och återförslutbar plastburk. Om tabletterna utsätts för fukt så kan tabletterna mjukas upp och förstöras. Om du använder ett bra klibbmedle så är det inga problem.

Dessa förpackningar håller

När en patient får medicin i tablettform så förväntas den vara fräsch. Det ska inte vara svårt. Idag så finns det smarta förpackningar som är lätt att öppna men som också skyddar medicinen.

När det handlar om mediciner med mikrokristallinsk cellulosa som klibbmedel i tabletter så måste de förpackas så att fukt inte kan ta sig in. Du kan gå tillväga på flera sätt. I vissa förpackningar ligger tabletterna lösa. Då får inte burken släppa in någon luft.

Ingen tablett klarar alltför stora påfrestningar. Detta gäller oavsett. Om man bankar med en hammare på en tablettkarta så blir det smuligt. Men kartorna bör hantera normal hantering. Tabletterna ska hålla om de åker i golvet. Andra aktörer har andra sätt.

Tabletter i förpackning för en vecka

Vissa tabletter är tåligare än andra. tablettpress
Portionstabletter tas inte från kartan varje dag. Då kan de läggas i fack istället.

Då är det bra om tabletten är gjord av mikrokristallinsk cellulosa. Tabletten förstörs inte och håller formen.