Mossa på tak och takpannor

Mossa på tak kan ge ett helt hus ett fult och trist intryck, huset kan se hela 25% billigare ut, jämfört med ett hus med rena, fräscha takpannor. Det är inte heller endast fult, mossa på takpannor kan också leda till fuktskador i själva huset. Mossa binder fukt, precis som alla växter och det leder till att takpannorna kan spricka när det blir vinter och minusgrader.

Mossa är en grupp växter som förekommer där det är fuktigt, skuggigt. De klarar sig gott i näringsfattig samt sur jord. De senare årens sura nederbörd har för den skull lett till att mossor av skilda slag har ökat i gräsmattor, på plattor och på tak. Mossa är en tålig växt, den kan klara av långa perioder av torka utan att cellerna i organismen tar någon skada.

När det sedan börjar regna igen, återkommer mossan i all sin storslagenhet. De förökar sig också då det är tillräckligt vått genom att mossporer simmar över från hanplanta till honplanta. Alltså blir det inte bara återuppstånden mossa när det blir blött, det blir dessutom mer mossa än tidigare.

Mossa tycker om att gro över tak som helst ligger i skugga, exempelvis på en norrsida eller en plats som skuggas av träd eller dylikt, men det är inte nödvändigtvis så. De material som mossa helst växer på när det handlar om av människor tillverkade föremål så som tak är tegel, betong, eternit, asfalt samt skifferplattor.

Mossan växer gärna i skarvar och det är där det kan förstöras när det sedan blir kallt. Det har att göra med att mossan binder fukten och är väl förankrad i underlagets skarvar och små sprickor. När vattnet i mossan fryser expanderar det i enlighet med fysikens lagar och det medför att materialet, i detta fall takpannorna, spricker. Av denna anledning är det betydelsefullt att hålla sitt tak mossfritt.

Hur håller man då mossan väck från sitt tak? Det främsta sättet att slippa mossa på taket är att jobba i preventivt syfte mot det. Med det menas att man ser efter träd som växer nära inpå knuten och inte låter dem överskugga husets tak alltför mycket. Man behöver naturligtvis inte fälla träden alla gånger, det räcker vanligtvis med att man kapar väl valda grenar som hänger ovanför huset.

Ett gammalt knep att hålla mossa borta är att spänna upp en tunn koppartråd mellan takets högsta punkter och låta koppartråden vila på nockpannorna. När det sedan regnar kommer kopparn oxidera i små mängder ner på takpannorna. Denna kopparoxid gör det svårare för mossa att ges grepp på takpannorna. Det hjälper inte lika bra ifall man har rådande mossa på taket.

För att få undan mossan som redan har kommit, är det mest vedertagna sättet att klättra upp på taket och borsta bort mossan manuellt en regnfattig dag. Sedan kan man kanske använda sig av medel som dödar mossan. De bör dock användas med stor varsamhet då de flesta ämnen som är mossdödande också även är miljöfarliga i skilda utsträckning. Klicka här genast för mer detaljer

Ett miljövänligare alternativ till diverse gifter är att rengöra med högtryckstvätt för att få undan mossa på tak. 1 dag – eller hellre 1-2 månader före – kan man lägga på Fulstopp.

Det finns Fulstopp som läggs på med Kärcher Högtryckstvätt – MEN I KEMLÄGE – lätt som en plätt. Då hinner påväxten elimineras och lavars långa rötter börja vittra så det är lättare att högtryckstvätta bort allting.

Utan Fulstopp är lavarna – vissa ser ut som fågelskit och förfular hela huset – tillbaka på några månader. För rötterna sitter djupt ner i takplattorna.

Fulstopp för alg- och ta bort mossa

Fulstopp är en relativt ny produkt för alg- samt mossborttagning. Den stora fördelen med Fulstopp i förhållande till många andra produkter är att Fultstopp också fungerar preventivt, det vill säga, att Fulstopp motverkar blivande påväxt på i stort sätt alla typer av ytor. Tester har visat att Fulstopp stå sig alger, lavar, mossa, mögel samt svampar i upp till fyra år. Orsaken är att Fulstopp efter behandling lämnar ett osynligt ultratunt lager med katjoniska polymer som skyddar mot påväxt i många år framöver.

Den katjoniska ytan som är bra laddad funkar på så sätt att inga mikroorganismer kan börja expandera på ytan då de har en negativ laddning. Detta är vad som heter ett fysikaliskt skydd, det vill säga, inga gifter över huvudtaget. Detta är en fördel när man behandlar ytor som är inomhus, till exempel, badrum, källare och andra ytor av betong alternativt klädda med kakel, då man igenom att inte begagna gifter kan göra behandlingen också om man har små barn utan att löpa risk för att detta påverkar de där (övrigt än positivt då problemet med alger / lavar / mossa / mögel / svampar går bort). Mer info: På denna sajten.

Om man får problem med till exempel mögel så bör man innan behandling för bästa resultat ta reda på exakt var man har bekymmer med detta. Det lättaste sättet för exakt mögel är att betala för in en mögelhund som söker igenom huset samt letar opp alla angrepp. Därnäst gör man en mögelsanering med Fulstopp för att få dän alla angrepp. Det kan till en börja verka som lite kostsam att anställa en mögelhund för att avsöka huset, men om problemet är smått långtgående så kommer det betala sig då det är viktigt att få bort allt. Om man inte får dän hela angreppet så kan det fortsätta växa utan att man märker det samt i värsta fall så kan det leda till att man måste förbättra vilket är långt mycket dyrare än att dyra betala för in en mögelhund.

Fulstopp är enkelt att begagna då man blott blandar det med vatten. Proportionerna för att rengöra är en liter Fulstopp blandat med 29 liter vatten. Sedan finns det 2 metoder som man kan använda det på:

Förfarande 1

Man sprutar, penslar, borstar, svampar alternativt rullar på den utspädda Fulstoppsblandningen på ytan som man vill behandla. Sedan lämnar man det att torka samt låter regnet spola bort påväxten. Svårare än så är det inte. Det tar ungefär ett år för påväxter på hustak att spolas bort totalt och två till tre år för det att spolas av från fasader.

Förfarande 2

Man sprutar, penslar, borstar, svampar eller rullar på den utspädda Fulstoppsblandningen på ytan som man vill behandla. Sen lämnar man det att torka i åtminstone en dag och upp till hela fyra veckor. Sen sköljer man av bort alla påväxter med vattenslang. Man kan även använda högtryckstvätt, men inte om det är en träfasad då fukten då kan tränga in i väggen. Slutligen lägger man på ett nytt lager med Fulstopp samt låter det torka, detta funkar som det skyddande lagret på ytan.