Använd en ejektorflaska och bli av med mossan

Det är för det mesta bara i sagoböcker som mossan är vacker att se på. Om man har den i trädgården så kan man använda en ejektorflaska för att få bort mossan.

Med Mossa GTI eller Järnsulfat Turbo så får man en färdigblandad lösning av 288 gram järnsulfat och resten vatten upp till en liter, som man kan spraya ut över gräs och gångar i trädgården. Medlet dödar mossan och ger gräset chans att leva. Om man bara har tålamod och rätt utrustning så går det fint.

spridare

Så fungerar en ejektorflaska

Det fungerar som en sprinkler. När man väl kopplat in vattenslangen så kan man börja behandla gräsmattan. Det är mycket mer effektivt än en spridarramp.

Med dunken sker blandningen automatiskt. När man är redo är det bara att köra igång.

Om man har mossa på taket så kanske Takrent passar bättre.

GTI och Takrent Turbo kan användas på taket också. Till detta får man en särskild ejektordunk som är avsedd för tak. Om man ska jobba med tak får man annat att tänka på.

Man gör klokt i att skrapa bort den synliga mossan. Vattnet kan man använda för att få bort lösa delar. Om det fastnar i rännan får man göra rent den.

Om det finns någon mossa kvar så kan man gå på med Tak GTI. Man låter medlet verka.

Det finns en enklare plan B men den tar längre tid. Spruta på rikligt med Bensaltensid eller Takrent Turbo. spridare gödning Sedan kan mossan regna bort.

Spara ejektorflaskan. Flaskan är ganska dyr och kan återanvändas. Man kan göra egna blandningar med järnsulfat. Järnsulfat är billigare än Mossa GTI. Till taket kan man fylla på med Bensaltensid.

Det finns tomma ejektorflaskor att köpa, sök på spridardunk, blandningsdunk, ejektorblandare, ejektor, ejektormunstycke på nätet.

Allt-fraktfritt.seDe säljer bensaltensid och mycket annat. Allt-fraktfritt.De har också egna mossmedel under andra namn.

Då är billigare för man beställer direkt från tillverkaren. De medlen brukar dessutom vara starkare. En ejektordunk som får fel vattentryck ger inte rätt blandning. Men det kan funka med starkare blandning.

Be om proffshjälp

Själva iden med ejektorflaskor är att man ska kunna göra jobbet själv. Om man ska jobba på taket så måste man skydda sig på rätt sätt. Man handskas med giftiga ämnen.

Man kan ju ta in hjälp av familjen men man kan göra det själv också. Det går ju också att hyra in professionell hjälp men då kommer det att kosta bra mycket mer än när man själv köper mossa GTI och tar hand om spridningen på egen hand.

Man får helt enkelt avgöra hur mycket tid och pengar man vill lägga på projektet. Mossan måste ju bort.

Så blir du av med sniglar samt mossa I trädgården på ett effektivt sätt

Även om du är en skogsmulle i själen så kan du tycka att mossa och sniglar icke är så trevliga inslag i trädgården. Om du hade kunnat tala snigelspråket så hade du bett de små liven om att snigla sig bort till skogen och ta mossan med sig. Men nu får du nöja dig med en ejektorflaska och mossa gti eller Järnsulfat Turbo för att skrämma iväg både sniglarna och mossan.

Järnsulfat ogillas av mossa såväl som av sniglar

Ifall du har insett att din trädgård håller på att förvandlas till ett avsnitt obygd där mossan har tagit över och sniglarna äter upp det lilla som finns i ditt trädgårdsland så ska du icke misströsta. Skaffa en ejektorflaska och mossa gti (alternativt mixa 200-250 g järnsulfat och resten vatten upp till 1 liter) och börja spraya loss.

vattenkannspridare

När man sprayar en blandning av järnsulfat och vatten ovan mossan så kommer den att svartna och dö. Samtidigt så får man sniglar att lämna området för en trevligare plats.

Det finns dessutom de som hävdar att gräset blir grönare av svavel- och järnnäringen i den här behandlingen vilket kan bero på att det kan växa sig starkare då man ändrar marken som det växer i.

Det blir underhållande att undanröja mossa med en smidig spridningsdunk

Det blir sannerligen festligt att röja mossa då man kan stega omkring med en dunk gti som man kopplar trädgårdsslangen till. Man behöver inte själv blanda vatten och medel i en kanna och man kan bli klar med effektiv mossbekämpning på mycket kort tid.

OBS: järnsulfat löser sig ej i vatten (som säljarna ideligen påstår), det slammas i vatten. Således skakar man ejektordunken före användning och stundtals under användningen. Dessutom med färdigköpta produkter som Mossa GTI och Järnsulfat Turbo.

Rent praktiskt så behöver man ju endast hälla på det medel som man vill nyttja i ejektorflaskan och därefter spruta på. Blandningen av vatten och det koncentrat som man har i ejektordunken sker helt automatiskt.

Ska man hantera ett stort område så är det minsann att råda att man gör detta med en smart dunk.

Taket har fått en ny kulör då mossan breder ut sig som ett täcke på det

Det är klart att du tvingas eliminera mossan på taket! Det finns dessutom tak gti, Fulstopp Turbo och Takrent Turbo, som har samma fina verkan (utan att färga taket som järnsulfat gör) som den gti man kan använda på gräset. Om man låter mossan bli kvar på taket så finns det risk för sprickskador som kan medföra fara för de som rör sig under taket såväl som skador på innertaket.

Med en bra ejektorflaska så blir jobbet så väldigt enklare. Detta är likaså ekonomiskt då du slipper investera i dyra produkter alternativt betala ett proffs för att komma och uträtta mossbekämpningen. Man kan handla en tom ejektorflaska billigt på allt-fraktfritt.se och därpå ejakulera vilket medel man vill. Bensaltensid tex. rengör taket samt dödar all påväxt, också osynliga, djupt rotade lavar samt claudiosporum.

Det kan ta några timmar att processa ett tak så det är inte hela tiden att förorda att ta mossbehandlingen på gräset samma dag som då man tar bort mossan på taket. Om man jobbar tillsammans med någon annan så kan det eventuellt fungera men själv blir det väl mycket göromål på en dag. mossa järnsulfat.

Tänk på att utföra mossbekämpningen i din trädgård och på ditt tak en dag då det icke för mycket och det är skönt att vistas utomhus. Det kan vara lämpligt att vidta behandlingen när inte vindarna blåser för hårt.

Röj undan mossan med hjälp av en ejektorflaska

Det är inte hela tiden som alla uppskattar mossa även om det I vissa fall kan vara fint att syna. Men i trädgården så blir man inte glad av att se den här grönbruna växten, och man behöver ett bra medel mot mossa och en ejektorflaska för att bli av med den.

gräsmatta

Med Mossa GTI så får man en färdigblandad lösning av 288 gram järnsulfat och resten vatten upp till en liter, som man kan spraya ut ovan gräs och gångar i trädgården. Medlet kommer att döda mossan och ge gräset en chans till att få överhanden. Har man bara en vanlig trädgårdsslang, bra skor och en aning tålamod så är detta ett korrekt bra sätt att får bort mossan på.

Så använder du en ejektorflaska för att få bort mossan på gräset

Man kan säga ett en ejektordunk fungerar lite som en trädgårdsspruta. Man kopplar den vanliga slangen till dunken som har ett handtag med vilket man kan kontrollera vattenspridningen. Det här är effektivare än en spridarramp eftersom man med ejektorflaskan oavbrutet får nytt vatten från slangen. järnsulfat hus.

Dunken har en roll som gör att blandningen händer automatiskt och det är avsevärt praktiskt. Det är enbart att koppla till slangen och sedan ge sig ut på promenad över gräset med tryckspruta för att spraya med lösningen.

Då det finns mossa på taket så kan man köra med tak GTI

Det finns även tak GTI som är till för taket. Här får man samma typ av ejektordunk samt en Mossa GTI (utan järnsulfat som skulle färga taket) som är speciellt till för det som växer däruppe. Men då man ska bearbeta taket så jobbar man lite annorlunda.

För det första så bör man raspa dän den mossa som man ser på taket med en skrapa. Därefter kan man skölja med vatten för att få dän otyglade bitar. Det hela samlas i hängrännan som man får tvätta innan man fortsätter arbetet.

När taket har skrapats fräscht med skrapa så kan man behandla med Tak GTI som kommer att tillintetgöra den mossa som fortfarande finns kvar. Man lämnar det hela på taket och kan därefter se fram emot att det förblir mossfritt.

Spara hela tiden den tomma ejektorflaskan eller ejektordunken. Den är kostsam och kan återanvändas. Mixa själv järnsulfat, 288 gram järnsulfat till en liter blandning.15 kg järnsulfat kostar mindre än en Mossa GTI. För tak kan man fylla på med Bensaltensid (Bensalkonklorid) eller Fulstopp.

Det finns tomma ejektorflaskor att införskaffa, sök på spridardunk, blandningsdunk, ejektorblandare, ejektor, ejektormunstycke på internet.

På allt-fraktfritt.se finns både tom ejektordunk, smart dunk, spridningsdunk, järnsulfat, Fulstopp, Bensaltensid med mera. Allt-fraktfritt.se har också egna varianter på Tak GTI, Mossa GTI med många under egna namn.

Då är billigare för man beställer med detsamma från tillverkaren. Vanligtvis är det därjämte bättre (starkare blandning) då företaget har råd att kosta på sig då man säljer direkt till användare utan mellanhänder. Dessutom är det så att om en ejektordunk får för lågt vattentryck blir inte blandningen tillräckligt hållbar. Har man då lite starkare blandning så funkar det ändå = fler nöjda kunder för allt-fraktfritt.

Gör det själv eller få professionell hjälp

Tanken med ejektorflaskor och dunkar med färdigt mossmedel är att man ska klara av utföra arbetet själv. Att vårda ett tak kan ta några timmar och det är klart att man tvingas se till att innehava väsentlig skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, handskar samt bra skor. För Takbehandling alltid ett munskydd, takmedlen har bensalkonklorid som verksam ingrediens och den är kraftfull besvärlig i halsen samt gör blad på växter vita (plasta över vid behov).

Man kan ju även få hjälp av familj samt vänner men stundtals kan det vara enklare att göra allt själv. Det går ju även att hyra in professionell hjälp men då kommer det att kosta bra mycket mer än när man själv köper mossa GTI och tar hand om spridningen på egen hand.

Man får helt enkelt avgöra hur mycket tid samt pengar man vill applicera projektet. Mossan måste bort så det gäller att finna den smidigaste vägen till en mossfri trädgård och ett mossfritt tak.