Destvatten är H2O av livsmedelskvalitet som destillerats i en destillationsapparat och icke det vatten som säjs som batterivatten, avjoniserat vatten, avsaltat vatten med mera

Destillerat vatten är helt vanligt vatten som genom destillation har gjorts mycket rent från lösta samt uppslammade ämnen som metallsalter samt mikroorganismer, som förekommer i vanligt, odestillerat vatten.

Destillering innebära att vattnet kokas och övergår till ångfas varefter ångan kondenseras ner i ett rent kärl.

Destillerat vatten har enorm bruk i tekniska samt experimentella sammanhang som måste ha vatten samt där föroreningar kan besvära processerna. Destillerat vatten är oxå sterilt. Som exempel på de många användningsområdena kan nämnas framställning av lösningar för sjukvårdsändamål alternativt för kemiska experiment alternativt processer, som tillsatsvätska i blybatterier, som fuktgivare i en humidor, som kylmedel för jetmotorer, till exempel Boeing 707-120, samt i de första Cray-datorerna där det spolades över kretskorten. Dylika applikationer är möjliga då destillerat vatten inte fräter eller bidrar till beläggningar på metall såsom vanligt vatten gör.

Destvatten är ofarligt att inmundiga, i många delar av världen säljs destillerat vatten som dricksvatten på butelj.

För någonting mindre krävande applikationer alternativt processer används inte allt för sällan avjoniserat vatten, som är billigare att alstra.

Är det farligt att dricka destillerat (avsaltat) vatten?

Nej, det är inte farligt för normalkonsumenter att dricka destillerat (avsaltat) vatten.

Livsmedelsverket avråder inte normala konsumenter från att dricka (destillerat) avsaltat vatten. Storkonsumenter av dricksvatten, nämligen personer som dricker stora mängder mer än två liter vatten om dagen, bör dock inte inmundiga avsaltat vatten.

Det kan avlöpa personer som svettas kraftigt p.g.a. idrottsutövning alternativt göromål i godhjärtad ett klimat.

I de fallen är det inte absolut att ens typiskt kranvatten innehåller tillräckligt med mineralämnen, varför tillskott av salttabletter eller motsvarande kan rekommenderas.

Autoklav (steriliseringsapparat) och destvatten

Veterinärkliniker, tandläkarpraktiker, labratorium, utbildningsanstalter, doktorer och läkarpraktiker steriliserar sina instrument i en autoklav. I autoklaven måste man ha destillerat vatten. Ofta har man en mycket automatisk prisvärd vattendestillator från www.destillerat-vatten.com, som slår av sig själv och håller i åravis om inte i decenier.