Viktminskningsfasen

I påföljande moment efter induktionsfasen så hamnar bantaren i viktminskningsfasen. Givetvis förutsätter viktminskningsfasen att bantaren faktiskt tagit sig genom induktionsfasen eftersom det är betydelsefullt att faserna följs i korrekt ordning. När man däremot har tagit sig genom hela dieten kan man lättare hoppa mellan faserna ifall man inte skulle förmå bevara en balanserad vikt.

När man börjar banta i enlighet med Atkinsmetoden och har som syfte att fullborda dietens samtliga fyra faser är det betydelsefullt att man faktiskt har bestämt sig för att banta. Om motivationen är dålig finns nämligen en risk att vikten kommer växla alldeles för kraftigt upp och ner. Det är verkligen inte bra för kroppen och brukar i slutändan generellt medföra en viktökning.

Från induktionsfasen till viktminskningsfasen så bör det ta cirka 2 veckor. Viktminskningsfasen i sig kan bestå i upp till sex månader beroende på skilda människors förutsättningar. Med tanke på att induktionsfasen är extremare så innebär det att viktminskningen inte sker lika drastiskt i viktminskningsfasen. En del kan tillfälligt mista lite motivation när man ser ett försämrat resultat. På det stora hela fortsätter man dock gå ner i vikt men bara i långsammare tempo.

Kroppen skulle inte orka rasa i vikt som under induktionsfasen under en längre tid. Dock kan somliga utan bekymmer välja att fortsätta i induktionsfasen något längre än 14 dagar. Flera gläds över att gå ner 2- 4 kg under induktionsfasen, vilket är den främsta anledningen till att man håller sig kvar längre innan man går över till viktminskningsfasen.

Flera som träder in i viktminskningsfasen beskriver en lättnad då de inte längre måste hålla överdriven kontroll på kolhydratintaget. Viktminskningsfasen varar oftast relativt länge och tanken är att man ska upptäcka sin kropps egen gräns för kolhydratintag. För somliga tar det längre tid än för andra att hitta balansen. Exakt hur lång tid det tar är individuellt och beroende av en mängd skilda faktorer som ålder, kondition, hormonstatus samt ämnesomsättning. Klicka här nu för mer info Därtill påverkas många av dessa faktorer av arv.

För att uppnå sin idealvikt måste man således oerhört sakta öka sitt kolhydratintag för att få reda på sitt gränsvärde. Tanken är att viktminskningen så småningom ska stagnera och att man ska tappa i vikt enbart till dess den punkten är nådd. Viktminskningsfasen är en givmild fas på så vis att man får öka sitt intag av kolhydrater med 5 gram per vecka. Från induktionsfasen tillåtna 20 gram om dagen så får man efter 2 veckor i viktminskningsfasen inta ungefär 21, 5 gram om dagen.

Det är enligt somliga en någorlunda liten höjning men det är heller inte meningen att Atkinsdieten ska gå fort med tanke på att man ska ställa om sina matvanor. Det är en procedur som förhoppningsvis kommer resultera i att man håller vikten ur ett långsiktigt perspektiv. Ökningen av kolhydrater i viktminskningsfasen pågår till dess man finner sin personliga punkt där man permanent håller vikten balanserad.

I viktminskningsfasen kan man på allvar börja variera sin kost mer och laborera utifrån egna preferenser. Ett gott råd är dock att öka intaget av grönsaker till en början. I viktminskningsfasen är det dessutom tillåtet att inta viss mängd alkohol, vilket det alltså inte är i induktionsfasen.

Atkinsmetoden lämpar sig bra för massor personer

Atkinsdieten är beryktad för att den är lämpad för olika personer. Vi har alla olika förutsättningar och lever under särskilda villkor samt omständigheter. Då och då kan det medföra begränsningar i levnadssätt, och att till exempel påbörja Atkinsdieten är för den skull inte självklart för samtliga med tanke på de risker dieten kan betyda för en del.

Den som lätt blir gnällig och matt av blodsockersvängningar bör undvika Atkinsdieten. Samma sak beträffar den som har en utökad risk för hjärtsjukdom samt har sämre kolesterolvärden. Det beror på att man enligt dieten äter stora mängder fett. Dock har inte detta samband i förhållande till den ökade risken kunnat bevisas i tillräckligt hög grad och samtidigt hävdar en del forskare motsatsen, d.v.s. att det inte alls föreligger någon risk.

Den senaste tiden har det t.o.m. visats att det kommit flera positiva rapporter. Men experter rekommenderar ändå att man bör förhålla sig avvaktande till Atkinsdieten ifall man har hjärtsjukdom eller sämre kolesterolvärden till dess forskningen pekar åt samma håll och sålunda blivit mer etablerad.

Det finns många fördelar med en lågkolhydratkost. Den fjärde fasen inom dieten innebär exempelvis ett levnadssätt med jämvikt mellan näringsintag och fysisk aktivitet. Då och då kan det vara svårt att bli motiverad, och inte sällan bryter människor dieter allt för tidigt.

Atkinsdieten är lämpad för den som inte ser det som en förlust att inte få frossa i pasta och bröd och som gillar tydliga regler. När man väl har vant sig med dieten så brukar suget efter till exempel pasta vara försvunnet. Den som hellre drar ner på kolhydrater kan istället njuta mer av en fet sås eller varför inte lite vispgrädde.

Atkinsmetoden är även passande för vegetarianer och veganer. Därjämte erbjuder Atkinsmetoden ett utbud av mat som passar att äta när man är ute och reser och kommer i kontakt med diverse snabbmatställen och annorlunda typer av restauranger. På så sätt kan Atkinsdieten ses som väldigt anpasslig.

Det är just flexibiliteten i dieten som gör den passande för många människor. Följ länken för mer fakta Den som äter i enlighet med Atkinsdieten kan dessutom vara flexibel mellan faserna och variera dem sinsemellan. Till exempel kan en del personer behöva mer tid än andra i induktionsfasen för att uppnå ketos. Och människor i den sista fasen, den så kallade underhållsfasen, kanske måste återfalla till induktionsfasen för att nämna ytterligare ett exempel.

De främsta skälen till att välja Atkinsmetoden

Skälen till att välja en diet enligt Atkinsmetoden är många och bra. Många människor har funnit metodens fördelar och det är därför den blivit en av de mest populära lågkolhydratsdieter att följa. Mer info Enligt flera löpande undersökningar har ingenting hittills påvisat några på sikt negativa effekter.

Den som har diabetes kan utan besvär äta enligt Atkins. Anledningen till att metoden lämpar sig mycket väl åt diabetiker är för att dieten medför att en ständig låg nivå av insulin hålls, och det genom att undgå kolhydrater, om inte helt å hållet så till en viss nivå.

De främsta skälen till att välja Atkinsdieten är att kroppens fettlagring minskar, suget efter mat minskar och på samma gång behöver man inte bekymra sig för att känna svältkänslor. Att hålla insulinet lågt genom att begränsa intaget av kolhydrater resulterar i att kroppen inte lagrar lika mycket fett. Att däremot inta rejölt med fett och kolhydratrik kost i kombination ger ett påslag av insulin som innebär att kroppen lättare lagrar fett.

Till dess man börjar närma sig målvikten ska man inte inta mer än 40-60 gram kolhydrater per dag. Ett exempel på kost enligt Atkins är att man äter kött som vanligt men byter ut pasta, potatis, ris och bröd mot sallad eller grönsaker. För extra mättnadskänsla ska man addera en aning extra sås alternativt något motsvarande fettrikt. Faktum är att man enligt denna metod äter färre eller max liknande mängd kalorier som intaget av normalkost. Fett och protein medför att man håller sig mätt längre än på kolhydrater.

Det finns enligt Atkinsdieten inget strängt tvång att samtidigt motionera eller träna för att dieten ska få verkan. Förvisso så uppnår man givetvis snabbare resultat genom att samtidigt motionera eller träna.

Att komma igång med Atkinsdieten har flera likheter med att bli vegetarian. Det må vara en ordentlig förändring i början att exkludera ett födoämne. Men efter ett tag så beskriver många människor att det uteslutna födoämnet inte längre är saknat.

Faktum är att förhöjt blodsocker kan medföra illamående hos en person som går på Atkinsdieten. Det uppstår när kroppen efter lång tids uppehåll plötsligt får i sig något väldigt sött alternativt något som innehåller mycket kolhydrater. Men förutom det så mår personer som går på Atkinsdieten överlag mycket bra och gläds över den påtagliga viktnedgången som så många eftersträvar.

Och när väl kroppen blivit avvänd sockersuget så blir det mindre krångligt att upprätthålla Atkinsdieten. Är man bara nog motiverad så kommer Atkinsdieten snart uppvisa goda resultat. I jämförelse med andra traditionella lågkolhydratdieter så har det påvisats att metoden enligt Atkins medför att man snabbare uppnår viktnedgång och att man under längre tid har lättare att hålla vikten.

Flera som provat Atkinsdieten beskriver hur tacksamma de är för det breda tillåtna utbudet av mat, och som många förknippar med godsaker. Vad sägs om till exempel ostar, grädde, créme fraiche och majonnäs m.m. Att ha möjlighet att kunna äta kost som är god underlättar

Om man finner att Atkinsdieten är lämplig och man trivs med den så kan den leda till en långvarig stabil vikthållning.

Atkinsmetoden och dess fyra olika faser

Det är en generell feltolkning att man alltid måste hålla ett minimalt lågt intag av kolhydrater när man går på Atkinsdieten. Det är självklart riktigt att man måste inta mer fett, grönsaker och protein, men det finns alltid en mer eller mindre mängd av kolhydrater som är tillåten i enlighet med dieten beroende på var i dietens olika faser man befinner sig.

Klicka här nu för mer info

Det är således angeläget att räkna intaget av kolhydrater för att inte överskrida den tillåtna mängden. Hur mycket kolhydrater som är tillåtet inom dieten beror på hur långt man tagit sig genom de skilda faserna av dieten. Intaget av kolhydrater ökas beroende på vilken fas man befinner sig i. De fyra olika faserna är:

-Induktionsfasen
-Viktminskningsfasen
-Mellanfasen
-Underhållsfasen

I induktionsfasen tillåts man äta maximalt 20 gram kolhydrater om dagen. I viktminskningsfasen får man äta 40-60 gram kolhydrater om dag. Den så kallade mellanfasen är flexibel på så sätt att man själv reglerar sitt intag av kolhydraterna. Men vanligtvis äter man mer kolhydrater i mellanfasen än i viktminskningsfasen. Det viktiga är att själv bedöma hur mycket kolhydrater kroppen klarar att förtära utan att gå upp i vikt.

När man väl har hittat balans vad gäller kolhydratintaget så har man nått underhållsfasen som är tänkt att vara en fas som ska vara livet ut. Även om tanken är god kan det ske att man ibland ånyo hamnar i gamla mönster med obalanserad vikt. Det är således inte underligt att byta mellan de olika faserna under livets gång.

Funderar du på att prova Atkinsmetoden?

Robert Coleman Atkins heter personen som lanserade en diet under 1960-talet som fick heta just Atkinsdieten. Den innebär att fet kost och kött är tillåtet så länge kosten i övrigt är snål på kolhydrater. Att addera fett i kosten bidrar till att man kan bibehålla en mer långvarig mättnadskänsla, och en av de främsta fördelarna som beskrivs av människor som provat Atkinsdieten är att man slipper vara omätt medan man går ned i vikt.

Atkinsdieten utgörs av fyra faser: Induktionsfasen, viktminskningsfasen, mellanfasen, samt underhållsfasen. I induktionsfasen ska dieten leda till att kroppen försätts i ketos. Under viktminskningsfasen ska kolhydratintaget ökas med 2 gram per vecka, och denna fas bör löpa till dess att bantaren når cirka 4 kilo från sin idealvikt.

Vad gäller underhållsfasen är den ämnad att förbli livet ut. Bantaren bör fortsätta äta enligt de vanor den invant sig under de tidigare faserna. Den viktigaste principen för dieten är fortfarande att förbränningen av de livsmedel som intas ska vara så låg som möjligt. Om vikten återigen ökas kan bantaren börja om från början med induktionsfasen.

I den västerländska dieten finns i huvudsak två felaktigheter enligt Atkins. Folk äter till exempel för mycket socker, sirap samt mjöl, d.v.s. raffinerade kolhydrater. Atkins noterar också att personer överlag är allt för rädda för mättat fett när det snarare är transfetter som bör undvikas. Mättade fetter finns bl.a. i fett kött, ost, smör och feta mjölkprodukter. Mättat fett har högre smältpunkt än omättat fett, och de vanligaste fetterna är mer eller mindre fasta i rumstemperatur, medan omättade fetter oftast är vätskor i form av feta oljor.

Enligt Atkinsdieten är självfallet kostplanen enormt viktig men dieten betonar dessutom daglig fysisk aktivitet samt intaget av näringstillskott. Det är angeläget att dessutom grönsakerna håller ett lågt kolhydratinnehåll.

Meningen med Atkinsdieten är att den ska hämma intaget av kolhydrater för att få kroppen att ställa om sin förbränning av i huvudsak glukos till förmån för förbränning av kroppsfetter. Det är en process som kallas lipolys som tar vid när kroppen uppstår stadiet av ketos, vilket den gör när den gjort slut på överskottet av kolhydrater. Rent konkret innebär det ett metaboliskt tillstånd som uppstår när levern i hög grad frisätter ketonkroppar i blodet. Kroppen gör följaktligen av med mer energi för att tillgodose kroppens näringsbehov. I själva verket är ketos en kroppslig skyddsmekanism då den hamnar i ett svälttillstånd. Klicka Här

Att minimera intaget av kolhydrater har verkan på blodsockret. Det är enligt Atkinsdieten betydelsefullt att få i sig livsmedel som bearbetats så lite som möjligt och som har lågt glykemiskt index (GI). Det är p.g.a. en del livsmedels höga GI-värde som de inte är tillåtna inom Atkinsdieten. Det är ett mått på hur livsmedel påverkar effekten av blodsockervärdet, vilket är ett värde som ligger till grund för annorlunda kostrekommendationer inom somliga dieter. Det är i huvudsak kolhydraterna i livsmedlet som påverkar GI-värdet. Det innefattar både deras typ och mängd. Mat som består av mycket kolhydrater med högt GI-värde kallas vanligvis för “snabba kolhydrater”, medan de med lågt GI-värde kallas för “långsamma kolhydrater”.

Vilka är fördelarna med Atkinsmetoden?

En av världens mest populära bantningsdieter kallas Atkinsdieten. Det beror naturligtvis på att bantare har uppmärksammat dietens otaliga fördelar.

En av Atkinsmetodens främsta fördel som många har som anledning att över huvud taget inleda den kolhydratfattiga dieten – är att man har möjlighet att förtära hur mycket som helst av den tillåtna kosten utan att behöva tänka på att vara omätt. Tänk dig en diet som innebär att du kan äta dig ordentligt mätt och på samma gång gå ner i vikt. Det är sannerligen en drömdiet för de som letar efter en lämplig procedur för att rasa i vikt. Atkinsbantarna minskar i huvudsak väldigt mycket i vikt och får lägre blodfetter. Mer info

Ur ett långsiktigt perspektiv är det många Atkinsbantare som beskriver att det är lätt att vara dieten trogen just därför att den är så pass tillåtande för skiftande föda. Inom Atkinsmetoden behöver man aldrig reducera kost med hög fetthalt vilket medför att massa populära livsmedel blir tillåtna såsom till exempel kött, grädde och ost. Att mycket inom Atkinsdieten är tillåten kost innebär att det blir lättare att variera kosten. På så sätt blir det självfallet svårare att fuska och förtära kost som inte är tillåten.

För människor som tränar mycket är Atkinsmetoden i synnerhet väl lämpad. En lågkolhydratkost leder nämligen till en reducerad förlust av muskelmassa. Det till skillnad från exempelvis en lågfettdiet som innebär att mer muskelmassa försvinner i takt med viktnedgång. Det faktum att Atkinsdieten innebär att man inte måste gå hungrig leder till att den som tränar känner sig piggare, mer motiverad, och upplever i allmänhet ett större energipåslag.

Det är så klart faktorer som även påverkar sömnen. Goda förutsättningar för träning är i längden väldigt gynnsamt för sömnen. Utmattning i kombination med avsaknad av hunger genererar balanserade sömnvanor. Övriga dieter som ej tillåter bantaren att äta sig mätt har istället negativa effekter på sömnen och människors rutiner samt dagliga rytm överlag.

Det har blivit känt inom vetenskapen att en lågkolhydratkost innebär förbättrad insulinkänsligheten, ett minskat blodtryck och minskade insulinnivåer i blodet. Dessutom pekar forskning på att lågkolhydratkost ökar nivåerna av det goda kolesterolet, stabiliserar blodsockret samt förbättrar triglyceridvärdet.

Atkinsdieten har enligt många forskarrön blivit godkänt som ett effektivt alternativ i förhållande till traditionell bantning. Dessa slutsatser har kommit att få inverkan på annorlunda typer av behandling av patienter som har övervikt. I flera fall har därtill Atkinsdieten varit en eftersträvansvärd diet av patienterna själva.

Den som vill veta mer om Atkinsdieten kan enkelt hitta massvis av information p.g.a. dietens omåttliga populäritet. Det finns en stor mängd böcker att tillgå för den som är intresserad. Därjämte har det fullständigt exploderat med tips och råd på diverse webbplatser samt bloggar.

Bestående behållning av idealvikten i underhållsfasen

Den sista fasen under Atkinsdieten kallas för underhållsfasen, vilken är meningen att vara varaktig livet ut. Den som är i underhållsfasen måste klara av avleda eventuella viktsviktningar genom att justera med mer eller mindre kolhydrater i sin mat. Det kräver sinne för precision vilket man förväntas ha utvecklats och lärt sig behärska under de föregående faserna.

I underhållsfasen är det betydelsefullt att välja kost med ett lågt GI-värde för att kroppens process av bearbetning ska bli så låg som möjligt. I de föregående faserna hålls ju dock ett helt annat tempo vad beträffar kroppens bearbetning.

Underhållsfasen kräver mycket disciplin. Eftersom livet överlag har sina upp- och nergångar så kan våra förutsättningar för att bevara vår ideala vikt ändras. Till exempel kan psykisk ohälsa påverka hur vi tar hand om våra kroppar. Ifall vikten börjar öka igen så har bantaren så klart möjlighet att börja om med induktionsfasen igen, vilket inte är helt ovanligt. Underhållsfasen medför nya kostvanor som de föregående faserna ska lära kroppen att acceptera.

Flera tror att underhållsfasen begränsar frosseri och njutning av viss mat helt å hållet. Det är inte riktigt eftersom Atkinsdieten i underhållsfasen genererar utrymme för människor att unna sig godsaker, men självklart är det på bekostnad av att man ska kunna parera viktsviktningar. Bra atkinssajt Faktum är att man redan i de tidigare faserna kan unna sig en del godsaker som man föredrar, men i underhållsfasen måste man ha lärt sig sin kropps exakta begränsningar för att klara av att upprätthålla en permanent idealvikt.

Atkins förespråkar också träning som en parallell process för de som är i underhållsfasen.

Atkinsmetodens stöd från forskningen

En uppenbar orsak till Atkinsdietens populäritet är att forskningen har uppvisat goda resultat för den. Det vetenskapliga startskottet och den vetenskapliga grunden åt Atkinsdieten initierades när dr Robert C. Atkins under 70-talet utformade en kontrollerad kolhydratmetod efter att ha studerat några vetenskapliga artiklar som gav stöd åt en sådan metod. Det visade sig att Atkins inverkan skulle ge upprinnelse till ett enormt engagemang hos bantare världen över. En ny bantningstrend började successivt få fäste och allt fler påbörjade Atkinsdieten.

Under den tiden hade en ökad tendens till fetma uppenbarat sig i USA, vilket oroade Atkins. Men han insåg att ifall man höll sig till korrekt kost och på samma gång inskränkte de raffinerade kolhydraterna så började kroppen förbränna fett istället för kolhydrater. Det fick positiva effekter för viktminskning samt andra förbättringar relaterade till hälsa. Mer atkinsinfo här

En tydlig styrka med Atkinsdieten som också lockade otaliga bantare att komma igång med den, var att dieten tillät mycket av vad många ansåg vara god föda. Till skillnad från andra dieter kunde man fortfarande njuta av mångahanda läckerheter och trots det gå ner i vikt. Vilket såklart gjorde Atkinsdieten till en drömdiet för frossarna.

Sedan 70-talet har forskare samt praktiker av Atkinsmetoden fått nya insikter och mycket av vetenskapen har utvecklats rejält. Den har blivit mer nyanserad och på så vis blivit lättare att följa. Till exempel uppmanade dieten på 80-talet att man skulle äta mycket ägg samt biff men med tiden blev dieten mer tillåtande och öppnare vad gällde viss kost.

På så sätt har Atkinsdieten oupphörligt varit under utveckling vilket i sin tur medfört att dieten oupphörligen haft en populär status i samband som har haft med välbefinnande samt föda att göra. Den huvudsakliga och vägledande principen är dock fortfarande att kolhydratintaget i hög grad ska vara kontrollerat. När idealvikten är uppnådd måste en fortsatt reglering av kolhydratintaget upprätthållas och forskningen har visat att det dagliga intaget på 50 – 80 gram kolhydrater tvingas hållas för att inte en viktökning ska bli ett faktum igen.

I dagsläget finns hundratals studier om Atkinsdieten som uppmärksammar positiva resultat av viktminskning och andra fördelar som är relaterade till hälsan. Det kan exempelvis handla om reducerade risker för hjärtsjukdomar, diabetes, inflammation, högt blodtryck. Därtill kan dieten leda till minskad fetma hos barn och ungdomar, och forskningen har även visat på indikationer på fördelar i behandlingen av epilepsi

Forskningen bedrivs primärt från dominerande universitet samt institutioner i USA. Flera experter inom landet bidrar till vetenskapliga fundament inom metabolism, fysiologi samt livsmedelsvetenskap. Det finns ett explicit intresse av Atkinsdieten världen över på grund av dietens positiva effekter. Ur ett vetenskapligt perspektiv får många människor bekräftelser som på löpande band vad gäller Atkinsdietens positiva effekter. Det innebär naturligtvis att Atkinsdieten ökar i populäritet än mer ju bättre det vetenskapliga stödet blir.

Träning samt Atkinsdieten

Fungerar Atkinsdieten ihop med träning? Ett typiskt missförstånd är att dieten är så energikrävande att det inte finns någon kraft över åt träning. Men faktum är att Atkinsdieten bidrar till mer ork än vad flera andra dieter beskrivs göra. Visserligen är det allmänt känt att kolhydrater är en god energikälla i relation med träning, men Atkinsdieten medför att man i en annan bemärkelse känner sig mer energifylld då man tillåts äta sig mätt. Dock blir fettet ett substitut för kolhydraterna. En del anser emellertid att man blir piggare vid träning när man utesluter kolhydrater och äter mer fett .

Det är hur som helst viktigt att det inte uppstår kraftiga blodsockersvängningar när man följer Atkinsdieten. Därför är det betydelsefullt att följa dieten ingående eftersom blodsockersvängningar försämrar träning. En framgångsrik träning verkar alltså gå hand i hand med en i övrigt god motivation att följa dieten. Mer atkinsinfo här

Det är egentligen personligt huruvida man kan träna lyckat på en kolhydratfattig kost eller inte, men de som har förutsättningarna kan vänta sig sig en träning som är förmånlig energimässigt. Dock ska man beakta att det kan ta lång tid för kroppen att vänja sig gå på fett istället för kolhydrater. Generellt gäller att ju mer otränad man är desto längre tid tar det för kroppen att ställa om sig.

Det har visat sig att just vid styrketräning så är det flera som bygger muskler snabbare med reducerad mängd kolhydrater i kosten och ökad mängd fett. Det gäller dessutom att ha en bra balans mellan intaget av protein respektive intaget av fett. Ett kraftigt ökat intag av naturligt animaliskt fett är att föredra.

Den som äter mindre kolhydrater har potential att erhålla en mycket bra grundkondition. Det har visat sig att personer orkar promenera långa sträckor och ofta när de ägnar sig åt Atkinsdieten, och det utan att addera någon extra energi. Det gäller också de som inte motionerat på flera år. Däremot kräver löpning mer ork vilket är något som kan bli bättre med större rutin och en mer långtgående process av Atkinsmetoden.

Det är högts personligt när det är lämpligt att ge sig ut på intensivare löprundor. Det verkar som att uthålligheten för de som går på Atkinsdieten blir bättre medan de kortare intensivare inslagen i träningen blir mer ansträngande. Överlag så gäller det att prova sin kropps begränsningar under Atkinsdieten och lokalisera en god jämvikt i sin träning.

Enligt Atkinsdieten är ju alltid ett visst begränsat intag av kolhydrater tillåtet och flera anser att det är optimalt att göra det intaget i anslutning till sin träning. Hittar man en god balans och lär sig när sin kropp är i störst behov av kolhydratintaget så ger det extra energi åt träningen.

Så uppnår du ketos

Det så kallade metaboliska tillståndet av ketos innebär att levern bryter ned fettsyror och frigör stora mängder ketonkroppar i blodet.

En lågkolhydratkost som Atkinsdieten sänker nivåerna av det fettlagrade hormonet insulin, och således börjar fettlagret i kroppen krympa. För att produktionen av keton ska komma igång måste mängden av insulin i blodet vara lågt. Ketonproduktionen och insulinet korrelerar, och ju högre ketonproduktion desto lägre insulin. Bra sajt

Det leder mestadels till att man inte är i behov av att äta lika mycket kalorier och således minskar man i vikt. Man gör sig alltså av med mindre kalorier än vad man förbrukar, och det utan att uppleva extrema hungerskänslor. För bättre effekt gäller det att finjustera sin mathållning, och när man når maximal hormonell effekt av sin lågkolhydratkost så uppnås ketos, vilket sker under en period av fasta.

Vid första anblick kan tillståndet av ketos uppfattas som aningen skrämmande. När hjärnan inte får tillräckligt med socker för att driva de organ som är beroende av socker så bildas istället ketonkroppar p.g.a. ett förhöjt fettintag. Vad som sker i hjärnan är att den efter kortare omställning kan drivas på dessa ketonkroppar. Omställningen kallas att man går in i ketos. Yrsel, irritation samt trötthet är några av de bieffekter som kan uppkomma.

Men ketos är trots allt inte farligt. Den mänskliga kroppen är gjord på så sätt att den är anpassad att tåla kortare perioder av både svält och längre perioder av kolhydratbrist.

Man är i ketos så länge man inte får i sig nog med kolhydrater därför att bland annat hjärnan ska kunna använda det som primärt drivmedel. Med andra ord innebär ketos att man närapå helt och hållet är driven av fett i kroppen. Självklart förbränns även en viss mängd fett under ketos men då kommer en betydelsefull del av energin från kolhydrater.

Det är inte alltid enkelt att hålla sig kvar i ett läge av ketos. Men däremot behöver man inte vara i oupphörlig ketos för att gå ner i vikt. Tillståndet av ketos är dock en bekräftelse på att man under en tid lyckats bra med att hålla sig till Atkinsdieten, men man behöver inte oroa sig för om man tillfälligt råkar gå ur tillståndet av ketos.

För att enkelt och smidigt mäta ketoner finns det mätare som man kan ha i hemmet. Antingen kan man mäta ketoner via ett stick i fingret men det finns dessutom urinstickor receptfritt på apoteket. Dock är stickmetoden den mest säkra.

När man mäter mängd av ketoner kan resultatet visa sig vara under förväntan – fastän man håller sig till en strikt kolhydratkost enligt Atkins. För att få bättre resultat ska man inte enbart undfly alla tydliga kolhydratkällor som exempelvis pasta, ris samt potatis. Man bör även hålla koll på vilken mängd protein som intas. Överskottsenergi av för mycket kost av till exempel kött och ägg omvandlas till druvsocker i kroppen. Det kan medföra att insulinet i kroppen förhöjs och det blir följaktligen tufft att hamna i ketos.

Istället ska man alltså äta sig mätt genom att addera mer fett i kosten. Välj till exempel bort den andra köttbiten under en måltid och tillsätta istället en större klick kryddsmör. Mer fett i kosten innebär nämligen att man känner sig mättare. Det innebär även att man äter mindre protein.

Den som har typ 1-diabetes bör dock inte sträva efter att försätta sig i ketos eftersom det är förenat med stora risker som kan vara livshotande. Har man diabetes och höga blodsockernivåer, och på samma gång höga ketonnivåer så har man en osund brist på insulin.