Vilka artros symtom finns det och hur vet man att det är artros?

Så här behandlar du artros på ett effektivt sätt

Stela leder med värk kan uppstå av flertal olika anledningar. En vanlig diagnos av den här typen av besvär är artros och detta är numera en folksjukdom som miljontals personer världen över drabbas av. Det finns medicin mot artros men det är betydelsefullt att inse att det här är ett tillstånd som man ej kan kurera. Artros läkemedel syftar till att fördröja sjukdomen och dessutom till att ge smärtlindring.

glykosamin bild

Men innan du börjar ta artros tabletter för att reducera smärta och få bättre rörlighet i leder så är det väldigt angeläget att du tar reda på att du minsann har fått den här sjukdomen. Det finns nämligen andra ledsjukdomar som har liknande symptom men som borde behandlas på andra sätt. Självdiagnostisering är aldrig att rekommendera, men när du väl har fått artrosen konstaterad så kan du själv börja se dig om efter en god behandling mot artros.

Om brosken helt försvinner så blir det ben mot ben och det kan göra väldigt ont. Detta kan ske vid mycket ensidig påfrestning som inom yrken där man utför ett visst rörelsemönster och inom somliga sporter som exempelvis balett. När det gör mycket ont alternativt då man inte kan röra på sig så kan man bli skärrad, men man dör inte av artrosen och den går att behandla.

Är det artros?

Varje år så drabbas runt en halv miljon svenskar av ledsvikt som är ett annat namn på artrosen. En stor merpart av de som drabbas är kvinnor och detta är inte en naturlig del av åldrandet utan en sjukdom som orsakar nedbrytning av brosk på ett sätt som gör att kroppen inte hinner med att framställa nytt tillräckligt fort.

Om du har värk i lederna så kan det röra sig om den här sjukdomen och höftledsartros symptom kan likna de symptom man upplever av artros i fötterna eller i fingrarna. Du bör bli undersökt ifall du upplever följande artros symtom:

• Det är svårt att komma igång igen efter stillasittande
• Leder som du använder ofta och flitigt (såsom tummen för sms) börjar bli stela
• Du kan inte längre röra dig normalt då fötter, händer, knän, höfter eller andra viktiga leder upplevs som att de låser sig
• Du har en tidigare skada som plötsligt gör sig påmind igen (det här kallas för sekundär artros)
• Stelheten är markant på morgonen omedelbart efter uppvaknandet
• Ledvärken du upplever uppstår mestadels under den senare delen av dagen
• Dina leder är svullna, känns varma och ger måhända upphov till knakande ljud

Artrosen är en ledsjukdom och den beror inte på att du har slitit ut lederna men den kan mycket väl påskyndas och förvärras av att du sliter mycket på en viss kroppsdel. Ifall du upplever ovan nämnda symptom så kan det mycket väl vara så att du har sjukdomen men det är av yttersta betydelse att diagnosen ställs av en doktor och inte av Läkare Google!

Var kan man drabbas?

Man kan drabbas av artros i skilda kroppsleder men inte i organen. Det är vanligt att man upptäcker sjukdomen då man får ont och får besvärligt att röra på viktiga leder som knän, axlar, fötter, käke, ryggrad samt händer. På senare tid så har det uppstått nya zoner för artrosen som exempelvis den nedre delen av tumleden som används flitigt av de som skickar sms på telefoner.

Man kan i stort sett drabbas i vilken led som helst men det är självklart svårast då det rör sig om fötter, höfter samt händer eftersom värk i dessa gör det mycket svårt att fungera som vanligt. Med ett knä som låser sig så kan man ju inte gå normalt i trappor, och en stel rygg kan medföra att man blir praktiskt taget immobil.

Vem får sjukdomen?

Det är således så att den större delen av de som drabbas är kvinnor och det rör sig om en aning äldre personer fast unga kan också få artros. Eftersom att man har sett att äldre ofta drabbas av stela leder och värk så har artrosen fått ett oförtjänt rykte om sig som en åldersåkomma hellre än en faktisk sjukdom.

Är man äldre så är risken större att man får artrosen men det finns fler faktorer som spelar in. Det är också så att det här är en ärftlig sjukdom. Man har även sett att övervikt kan påverka risken såväl som svaga muskler. Har man tidigare skador så kan det här också resultera I sekundär artros, och stor belastning på en viss led är också detta en riskfaktor

Orsaker

Orsakerna till artros är åldrande, skador, övervikt samt överbelastning. Många gånger så ser man dessutom en kombination av dessa. Det finns även orsaker som vi fortfarande inte känner till och det forskas fortsatt inom detta område och nya rön presenteras ibland. Ifall det är så att man har artrosen i familjen och sedan utsätter händer, fötter alternativt annan kroppsdel för överbelastning så är risken stor att man utvecklar sjukdomen.

Det är angeläget att inse att man inte kan bli smittad med artros men samtidigt så är det självklart så att somliga arbetsuppgifter, sporter samt andra fysiska aktiviteter kan leda till ett grupptryck där man fortsätter att slita på leder trots att kroppen säger ifrån och otvetydigt visar att aktiviteten inte är bra.

Medicinsk behandling

För den som är överviktig så kan en första naturlig medicin mot artros vara att helt enkelt gå ned i vikt. Detta kan mildra symptom och även medföra att utvecklingen av sjukdomen bromsas. På samma vis så kan den som har drabbats av problemet på grund av överbelastning få lindring genom att sluta utsätta kroppen för alltför stora påfrestningar.

Behandling av artros betyder inte att man tar medicin artros botas av för det finns som sagt inget botemedel eller atros naturläkemedel som botemedel. Det rör sig jämt om att mildra besvär med stel i lederna, stelhet och värk och att hjälpa brosket att komma igen så att man får en bättre rörlighet i leder och undviker ben som gnider direkt mot varandra pga. för lite ledvätska och skänker upphov till smärta.

När man har riktigt stora problem så kan en medicin mot artros smärtan vara kortison men det här är ju inget som man kan ta hur länge som helst. Då är det bättre att finna hållbara lösningar som gör att man kan hålla sjukdomen i schack och även få bukt med värken.

Man kan behandla artros med mer än medicin mot artros och för de flesta så är det en enorm hjälp att besöka en sjukgymnast som visar hur man kan röra på kroppen för att bygga upp ett naturligt stöd samtidigt som man förändrar sin mathållning därför att få i sig bra ämnen som till exempel glukosamin.

Träning

Träning, gärna i kombination med atros hälsokost, är sannerligen ypperlig för den som har drabbats av artrosen men det bör inte vara slitande träning som lägger för stor vikt på det drabbade området. Genom att jobba upp smidigheten samt hjälpa kroppen att balanseras så kan man få åter rörligheten och dessutom kringgå den smärta som artrosen ger.

Träningen ska utföras på korrekt sätt och i början så bör man gå till en sjukgymnast som visar de övningar som man ska utföra för att komma åt den typ av artros som man har. Det kan nämligen se lite annorlunda ut beroende på var man har drabbats. Därjämte så ska man tänka på att man kanske behöver saker såsom skoinlägg för att ge knän och rygg ett bättre stöd.

Något som är rätt intressant då man talar om träning är att den rentav kan förebygga framtida artros. Det här är förstås en aning knepigt för det är ju inte alla som vet om att de har sjukdomen i familjen eller att de riskerar att drabbas.

Något som är väldigt positivt vad gäller träning är att man inte behöver träna så mycket för att det ska göra en skillnad. Med enklare övningar som man utför några minuter per dag så kan man göra skillnaden mellan stela leder och smärta och detta är minsann något som den som jobbar stillasittande ska överväga. Går man på gym kan töja på lederna i stretchingavdelningen eller hänga med på en klass rörlighetsträning elle yoga.

Naturlig behandling av artrosen

Vid sidan om träning som är till för att styrka kroppen och öka på smidigheten så kan man också ta kosttillskott som är en hjälp för leder och för brosket. Här finns det flera skilda ämnen som i studier har visat sig vara väldigt effektiva.

Man kan börja med att lägga om sin kost för att se till att man får i sig ämnen såsom glukosamin, musselextrakt, ingefära, strandnypon och djävulsklo. En del av dessa ämnen kan självklart vara lite svåra att få naturligt via maten och då kan kosttillskott som är koncentrerade vara en stor hjälp.

Naturlig behandling är väldigt viktig för man kan inte ta medicin mot artros hur länge som helst. Tunga mediciner som är till för att döva värk är inte hälsosamma för kroppen och följaktligen så behöver man hållbara alternativ som ger samma effekt på lång sikt.

Det bästa är självklart om man kan börja behandla på ett tidigt stadium då den bromsande effekten leder till att man kanske aldrig behöver erfara mer än stelhet då man genast jobbar åt rätt håll och håller lederna i god kondition trots sjukdomstillståndet.

Glukosamin samt strandnypon

Två ämnen som ideligen nämns som bra mot artros är glukosamin samt strandnypon. Här finns det en hel del vetenskaplig dokumentation som visar att det faktiskt funkar med dessa naturliga mediciner mot artros. ledvärk.

Men det är betydelsefullt att inse att detta inte funkar för alla.

Både strandnypon och glukosamin har visat sig ge lindring, och glukosamin till viss del bromsande effekt på broskets nedbrytning, så det är väl värt att pröva. Tänk även på att du kommer att behöva ta kosttillskotten under några veckors tid, ibland längre, innan du märker någon skillnad.

Man bör således testa med glukosamin, strandnypon och andra naturliga mediciner mot artros under en längre tidsperiod innan man ger upp. Om du ser att dessa preparat inte hjälper så finns det en hel arsenal av naturliga alternativ. Du kan exempelvis prova musselolja som även denna i studier har visat ge en fin effekt på artrospatienter vad gäller lindring av besvären.

Enklast är att börja med glukosamin för det är den renaste formen av denna typ av kosttillskott. Glykoamin omvandlas i kroppen till ledsmörjvätska, hyaluronsyra.

MSM är ett annat bra kosttillskott för artrosbehandling. I kombination med glykosamin (man kan handla en burk av varje) får man synergieffekter (1+1 blir mer än 2 i resultat). Glukosaminet smörjer lederna samt hjälper brosket. MSM saktar ner nedslitningen av leder, reparerar brosk och leder, bekämpar smära och inflammation. Köp svensktillverkade produkter i hälsokosthandel alternativt på svenska sajter som allt-fraktfritt.se eller CDON.

Operation

I vissa fall så väljer man att operera och att byta ut den utslitna leden med en protes. Även ifall vi idag har den kunskap som krävs för att på ett säkert sätt genomföra den här typen av operationer så är det inte en liten sak att ersätta en led. Kan man behandla artrosen på annat vis så är det att föredra.

En ung individ som har slitit ut en led så pass att den inte längre går att vårda med medicin kan har större hjälp av en operation. Med ett knä eller en fot som man inte kan gå på så blir livet svårt. Kommer man fram till att en operation är att föredra så är detta inget att vara rädd för och i Sverige så kan man förvänta sig goda resultat av proceduren.

De moderna procedurerna är verkligen imponerande och leder till att benet växer ihop med protesen på ett naturligt sätt. Med en operation så kan man i stort sett återställa ett knä och helt bli av med artrosen. Man blir då även av med värken och tids nog så kan man röra på sig som vanligt igen.

Om du misstänker artros…

Om du misstänker att du kanske har artros så är det betydelsefullt att du omedelbart undersöker detta. Man ska inte fortsätta att påfresta leden som känns en aning stel och tänka att det säkert går över. Kom ihåg att det även kan röra sig om andra sjukdomar som kan vara besvärligare än vad artrosen är.

Det första steget att ta är att klubba att det rör sig om artros, nästa steg blir att ge omedelbar lindring med medicin mot artros som kan vara naturlig såvida du inte behöver akut smärtlindring och antiinflammatorisk medicin. Med vetskapen om att du lider av artrosen så kan du göra så mycket för att modifiera din livskvalitet.

För att bromsa utvecklingen av artros I tid är det viktigt med bra kostvanor, mycket träning och att äta kosttillskott med glukosamin och msm.

Hur vet man att man drabbats av artos symtom?

Artrosen drabbar både unga och gamla, och det här är en åkomma och inte något som man drabbas av endast på grund av åldern så som flera tror. Man kallar också artros för ledsvikt vilket ger en bättre bild av vad det handlar om, alltså leder som av olika anledningar blir utsatta för alltför stora påfrestningar, får brist på ledvätska och som inte längre fungerar som de ska. Då broskproduktionen inte ligger på rätt nivå och man förlorar mer brosk än vad kroppen behöver så kan artros symtom synliggöra sig.

Det finns hjälp mot artros men man kan aldrig bota sjukdomen. Det är dock viktigt att veta att man med en god artros behandling kan hejda sjukdomsförloppet för att på så vis återfå flexibilitet i leder och för att bli av med värk.

glykosamin bild

Artros symtom

Man kan tala om tre huvudsakliga artros symtom och de är:

• Smärta

• Svullnad

• Stelhet

Man kan ha samtliga tre samtidigt eller kanske enbart ett av symtomen. Hur pass stel man är och hur ont det gör kan också variera. Ifall det är begynnande artros så kan hända man mest upplever lite stelhet i leder efter att ha suttit still, och smärta efter att ha utsatt ett visst område av kroppen för extra mycket belastning.

Smärtan kan bero på att ben utsätts för extra press eller på att broskbitar irriterar leden. Stelheten kan bero på att det finns vätska i leden eller för att det inte längre finns en ordinär kuddeffekt då man har mindre brosk. Svullnaden kan bero på ansamling av ledvätska såväl som på att leden blir irriterad glukosamin mot inflammation.

.

Hur påverkar symtomen din livsstil?

När man försöker komma fram till ifall det rör sig om artros så ser man mycket på hur symtomen som du upplever påverkar din livsstil. Vanliga problem som man kan ha är:

• Det är besvärligt att gå och springa
• Det är besvärligt att gå i trappor
• Det är besvärligt att böja sig ner alternativt huka
• Det är besvärligt att göra vardagliga saker som att köra bil, skriva samt bära saker

Diagnos

Även om du har goda anledningar till att ana artrosen så ska du inte ge dig ut och inhämta egen hjälp mot artros. Det är viktigt att du blir undersökt av en läkare som kan fastställa att det verkligen rör sig om den här sjukdomen och inte om något annat som kräver en annan typ av behandling.

Behandling

Man kan motverka artros på lite olika sätt men man kan som sagt aldrig fullständigt bota artros. Med artros tabletter som exempelvis glukosamin tabletter så kan man smörja leder och dessutom påverka tillverkningen av brosk till det bättre. Det finns glukosamin i mat men då man behöver en aning mer än vanligt så är det klokt att använda sig av bra kosttillskott.

Artros naturläkemedel finns, 2 stycken står ut. Glukosamin (nu läkemedelsklassat och finns på apotek) omvandlas till ledvätska som smörjer lederna, hyaluronsyra. MSM, organiskt svavel reparerar ledbrosk samt leder, motverkar inflammationer, smärtlindrar därtill saktar ner den årliga nedslitningen av leder. Tar man bägge dessa naturläkemedel mot artros tillsammans får man bäst verkan. Båda är naturliga produkter vi får i oss via maten, bara för lite.

Med god behandling så kan man se att de artros symtom som man börjat ha ont av sakta avtar och det går att bli fri från smärta och svullnad samt få åter flexibilitet med helt naturlig artros medicin som inte leder till några allvarliga biverkningar eller ett beroende.