Fukt samt mögel i badrummet? – kontakta Anticimex

Anticimex är troligtvis det största saneringsföretag i Sverige. Bolaget bildades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren expanderat till ett internationellt bolag med tusentals medarbetare. Företagets affärsidé är mycket intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en försäkran om en skadedjursfri miljö. Detta medför att man i praktiken naturligtvis kan ta mer betalt, men likaså att man arbetar med att förebygga problem hos kunden vilket för kunden är betydligt mer adekvat än till exempel en enskild mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allting från dålig lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt samt mögel. Dessa bekymmer brukar man vanligtvis påträffa i badrum och övriga fukta utrymmen.

Privatpersoner och bolag

Anticimex inriktar sig på att förse både privatpersoner samt företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in tjänsterna i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende samt energi. Skadedjur inkluderar principiellt alla typer av insekter och småkryp som gör skada i hemmet alternativt dess omgivning på ett eller annat sätt. Det definitivt vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus och sommarhus. Anticimex jobbar väldigt metodiskt. För att kringgå att använda för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som orsakar problemet för att därefter använda gifter som är specialanpassade för just den typen av angrepp. Detta är en tjänst som man också förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är oftast väldigt besvärliga och framförallt kostsamma. Anticimex filosofi är att angripa problemet så snart som genomförbart efter att det kommit till. Fuktproblem leder ofta till bekymmer med mögel och eventuellt till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man avvaktar med att ordna problemet ju dyrare blir sluträkningen. I enlighet med en studie som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blivit dyra. Den genomsnittliga kostnaden för att fixa en fuktskada brukar landa på mellan 10000 och 15000 kronor ifall villaförsäkringen täcker utgiften. Om villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på flera hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att verkställa kontroll av hus och villor innan köp eller försäljning för att upptäcka eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Detta är väldigt bekvämt för både köpare och säljare eftersom Anticimex även täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem för att bedöma ifall man slösas energi i onödan. Undersökningar har visat att så mycket som 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från undermålig ventilation till bristfällig isolering. Här.

Åt företag erbjuder Anticimex samma tjänster som för privatpersoner, men förutom dessa erbjuder man dessutom tjänsterna livsmedelshygien och brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de faktiskt uppfyller de normer samt lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex arbetar, för de här områdena, efter filosofin att man avser sänka kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika problem inom de två sistnämnda områdena.