Så skyddar du ditt hus mot alger

I Sverige har det alltid förekommit besvär med alger som brett ut sig överallt i en del hus. De mest vanligt förekommande ställena för algväxt är i fuktiga utrymmen med dålig dränering som badrum, källare samt förråd. Men algväxt kan även förekomma på tak, ytterväggar samt staket, dock är denna typ av alger inte speciellt farliga, utan problemet är snarare att det vanligtvis är visuellt exponerade, och det ser helt enkelt väldigt ovårdat ut.

Fast man ska helst även fortsättningsvis vara försiktigt, ifall man låter det gå 10-15 år utan att göra någonting åt algerna så kan de börja göra skada då de med tiden äter sig in i träet. Dessa är mestadels gröna alger och anledningen varför de inte skadar träet är att de intar sin näring från ytskiktet och de äter sig därför inte in i träet.

Det bästa sättet att kringgå besvär med alger på tak, ytterväggar samt staket är att utföra normalt underhåll, såsom återkommande rengöring och målning av dessa ytor vid behov. Ifall man har besvär med mögel och alger rekommenderas man starkt att undvika att måla under pollensäsongen när mögel- och algsporer vanligtvis sprider sig samtidigt och kan då potentiellt lägga grunden åt mögel- och algproblem. Det är också rekommenderat att inte måla när luftfuktigheten är hög då detta också ökar risken för besvär med mögel samt alger.

De alger och mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar generellt ge upphov till mer allvarliga bekymmer då dessa ges större potential att utöka. Det beror på att denna variant av stängda miljöer är optimal gentemot öppna miljöer som tak, ytterväggar samt staket. Därtill brukar dessa utrymmen vara till exempel badrum, tvättstugor och källare som oftast kräver mer arbeten än andra utrymmen om det uppstår behov att renovera dem i anknytning med en möjlig sanering.

Det mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar också vara svårare att finna då denna vanligtvis växer dolt. Det enklaste sättet att erhålla svar på ifall man har problem med mögel är att hyra in en mögelhund som helt enkelt “luktar sig” till ifall och var det förekommer dold mögelväxt. Mögel- och algväxt inomhus har en benägenhet att vara hälsofarlig då det med tiden kan börja växa giftigt mögel och alger. Länk till mer data

Har man till exempel haft besvär med bestående ruskväder i kombination med hårda vindar, som möjliggör att fukt tränger in i annars icke-drabbade delar av ett hus, så kan mögel och alger gro och få växa till sig ifred. De hälsoproblem som kan uppstå är bland annat, huvudvärk, nästäppa, ögonirritation samt allmän utmattning.

Det främsta sättet att motverka denna typ av kontaminering är att först och främst förebygga att fukt tränger in i husstrukturen från genom att täta alla skarvar och möjliga punkter där fukt kan tränga in. Äldre hus har vanligtvis sämre tätning än nyare hus, med undantag för mycket gamla hus där man var uppmärksam för dessa bekymmer. Mer information här

För det andra ska man vid hårt väder göra en genomgång av sitt hus för att se om det finns några punkter där fukt har ansamlats och i sådana fall kontakta experter som kan kolla närmare på problemet och vidta relevanta åtgärder.

Den gyllene regeln som man aldrig få glömma som villaägare är att ju längre man väntar med att fixa ett problem med alger ju mer kommer det att kosta att fixa problemet!