Absinthe, – den mest legendariska utav samtliga drycker

Under hela historien om alkoholhaltiga drycker, hittar man noll mer legendarisk än absint.


Klicka här.

De mesta folk har förmodligen en basal medvetenhet om att absint är, men de mesta av dem känner till blott några sanna fakta om sprit eller sprit samt bara en bråkdel av dem har haft tillfälle att få ett glas av denna mystiska dryck framför sig på bordet.

Därför önskar jag med detta lilla inlägget framföra för eder läsare lite information om denna legendariska spritdryck samt se tillbaka på dess briljant förflutna.

Det var i Couvet, Schweiz på 1790-talet som en så kallad allfungerande tonic som kallades absint främst gjordes.

Mycket berusande och smaksatt med anis, sägs absint få varit uppfinningen utav Pierre Ordinaire, en läkare från Frankrike.

Men lokalbefolkningen i byn kommer ihåg att flertal år innan Dr Ordinaire kom till platsen, var systrarna Henriod kända för att äga fabricera en medicinsk tonic som bar en stor likna med absint.

Ändå var det Ordinaire, inte Henriod systrar, som sålde formeln för absint tonicen till Dubied-Pernod familjen, som efter att etablerade den första kommersiella verksamheten i Couvet, ett absint destilleri.

Under de årtionden som följde började absint att förlora sin image som en läkemedelstonic samt blev mer bekant för sina psykologiska effekter – stimulerande visioner, fantasier samt för att ge inspiration till konstnärer.

Således legenden om den gröna fen kom på plats.

Ett realitet är att hon inspirerade så stora konstnärer samt författare som Degas, Erfaren Gogh, Picasso, Hemingway, Oscar Wilde samt Mary Shelley att skapa målningar och litteratur som har blivit klassiker i världens konst och böcker.

När artonhundratalet gick mot sitt slut växte en lobby mot alkohol i allmänhet och mot absinthe speciellt.

Så kallade vetenskapliga experiment gjordes för att påstådd belägga att malörtens olja, en av de flera ingredienserna i absint, var riskabel samt giftig, ehuru endast en liten mängd malört fanns i en absint flaska.

En annan händelse som skedde i begynnelsen av nittonhundratalet hjälpte till att försegla ödet för den gröna fen.

En schweizisk man, Jean Lanfray, fick ett raserianfall samt mördade hela sin familj.

Även om mannen hade en lång historia utav att vara gravt alkoholiserad och missbrukare skylldes morden på hans absintintag.

År 1912 gjordes absint olalgligt i flera europeiska länder samt AMERIKA.

Frankrike följde sedan år 1915.

Antagligen för att det var förbjuden frukt, innehar flera av de falska rykten och historier om farorna med absint fortsatt att leva vidare än idag, trots att inne vetenskap innehar visat att malört ej är mer skadligt alternativt alstrar dårskap än någon annan naturlig beståndsdel som pepparmynta olja alternativt vaniljextrakt.

Idag, i början av 2000-talet, tas förbuden så sakteliga bort.

I de flesta europeiska länder är absint helt lagligt igen.

I AMERIKA (givetvis) finns det fortfarande lagar mot att alstra samt sälja den, även om annorlunda företag innehar hittat på potential att kringgå dessa förbud.

Att dricka absint är ej längre ett brott.

För en amerikan, innebära det att det är OK att inmundiga absint, så länge du köper det från en rättslig, icke-amerikanska källa som man kan hitta Nätet.