När en skuld går vidare till inkasso

Det är inkorrekt att inkassokrav skickas av Kronofogden.. Ett inkassokrav kommer alltid från ett privat företag medan krav från Kronofogden är ett krav från en statlig myndighet.

Den som får ett inkassokrav kallas för gäldenär och står i skuld till fordringsägaren, d.v.s. borgenären. Ett inkassoärende blir det främst när borgenärens ursprungliga räkning med eventuella påminnelser inte blivit betald i tid. När det sker har borgenärer i egenskap av både företag samt privatpersoner rätt att lämna över ärendet till ett inkassoföretag.

Det medför att det kommer ett krav från aktuellt inkassobolag med ett förfallodatum som gäldenären får förhålla sig till. Från den dag ärendet inkommer till inkassoföretaget måste gäldenären erlägga sin skuld direkt dit istället för till borgenären.

Från och med nu är det inkassoföretaget du skall betala skulden till. För att undfly att ärendet skickas vidare till Kronofogden bör inkassokravet inklusive eventuell ränta samt påminnelse- och inkassoavgifter genast betalas till inkassoföretaget. Man bör självfallet kontakta inkassoföretaget om kravet är felaktigt. I det fall kravet är riktigt men man inte kan betala bör man ta kontakt med inkassoföretaget och redogöra din situation.

Man kan försöka få inkassoföretaget att skapa en avbetalningsplan. Alternativt kan man komma överens om en senare betalningsdag. När man ringer inkassobolaget för att beskriva läget så är det viktigt att uppge referensnummer m.m. efab inkassobolag Ifall skuldsituationen är riktigt illa så är rådet att kontakta vänner och familj för att kolla upp om någon kan hjälpa ur den ekonomiskt svåra situationen.

Den som undviker att erlägga inkassokravet riskerar att få ärendet överlämnat till Kronofogden. Det innebär extra kostnader och avgifter. Det som kanske är mest ofördelaktigt är att man riskerar att få en betalningsanmärkning, vilket innebär att det kan bli besvärligt att ta olika typer av lån. Man bedöms nämligen som mindre kreditvärdig.

En borgenär behöver inte nödvändigtvis vända sig till ett inkassobolag om inte skulden betalas i tid. Borgenären kan vända sig med detsamma till Kronofogden som då skickar geldäneren ett betalningsföreläggande.