Vad bör man tänka på vid en alg och mögeltvätt?

Möjligtvis kommer de flesta ägarna till hus någon gång vara i behov av att uträtta en tvätt av både alger samt mögel på huset. Det finns en massa skilda metoder och många hävdar att det finns lika många metoder som det finns besvär med alger och mögel.

Först och främst måste man dock identifiera ett eventuellt alg- eller mögelangrepp. Det gör man lättast med hjälp av att börja söka på de punkter där dessa angrepp mestadels, eller lättast, bildas. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med bristfällig dränering, där det finns betong som har drabbats av påväxt eller befinner sig täckt eller bakom en installation av kakel.

Man kan som amatör känna igen ett alg- eller mögelangrepp på grund av dess rätt så unkna samt dåliga lukt. Man ska så snart man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som problem med bilen, ju längre tid det går till man fixar problemet, ju mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden ökar exponentiellt med tiden.

Man kan, därför att försäkra sig att man minsann har ett bekymmer, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset samt indikerar exakt var man har problem med mögel. När man väl planlagt samtliga angrepp i sitt hus ska man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur allvarligt angreppet är kan man antingen göra det själv (vid mindre samt ytligare angrepp), alternativt välja att hyra in en professionell saneringsfirma som exempelvis Anticimex eller dylikt. Kostnaden att hyra in en professionell firma är rätt så hög, men ifall angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in proffs som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör åter hänvisning till kostnaden vid bekymmer med bilen.

Det finns en rad med skilda rengöringsmedel som man kan nyttja för att genomföra sin alg och mögeltvätt och det är stor skillnad på kostnaden för att köpa dessa rengöringsmedel. Det kan börja på enbart några kronor per liter och ända upp till flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte jämt vara det dyraste som är det främsta.

I en studie som Folksam nyligen med många av marknadens ledande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen verkligen lämnade den tvättade ytan helt mögelfri efter ett år. Och det mest uppseendeväckande var nog att det som slog de flesta av de övriga rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel samt vatten.
I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lindrigare påväxt av mögel efter ett år, men i jämförelse med många andra rengöringsmedel så var det ett utmärkt resultat. Mycket få andra rengöringsmedel lyckades faktiskt klara ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara gynnsammare lyckades fullkomligt ta bort all antydan till påväxt av mögel. Vill Du veta mer Klicka Här
Det går alltså att genomföra en alg och mögeltvätt till en förhållandevis låg kostnad, endast ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel.