Vad bör man fundera på vid sanering av hussvamp?

Att sanera hussvamp är närapå alltid ett omfattande projekt, vilket även, ifall man har otur eller inte vet hur man ska gå tillväga, kan bli väldigt dyrt. Äkta hussvamp är fruktad eftersom den förstör virkets bärighet och i värsta fall kan få hela hus att rasa samman.

Självfallet är det väldigt sällan ett hus kollapsar p.g.a. hussvamp – angreppet är mestadels synligt och märkbart långt innan det blir direkt fara för husets varande. I likhet med annan mögel samt mikrobiell påväxt trivs hussvamp där det förekommer fukt. Äkta hussvamp kan transportera vatten och vid gynnsamma förhållanden kan man identifiera hussvampen på att den bildar klara vattendroppar. Clicka här omgående för mer data

Det latinska namnet för äkta hussvamp är serpula lacrymans som betyder ”den gråtande” och anspelar på just dessa droppar. Det finns myter som uppger att svampen kan klara sig på sina ”tårar” men det är inte riktigt. Hussvamp kräver, precis som övrig mögel, fukt och vätska tillfört. Det behöver dock inte vara så stora mängder med tanke på att hussvampen har en sofistikerad transportmetod för vatten samt näringsämnen.

Äkta hussvamp växer vanligtvis i närheten av material som består av kalk, exempelvis skorstenar. Det har att göra med att när svampen bryter ner trä så ger den ifrån sig oxalsyra. För att överleva använder svampen kalk därför att neutralisera syran. Detta är bra att veta då man ska renovera och då tillföra något som är kalkrikt – till exempel murverk. Det kan utlösa en hussvampsväxt.

Äkta hussvamp kan ligga vilande i virke i många år ifall miljön inte är tillräckligt gynnsam. När det sedan blir bättre – fuktskador eller tillförsel av kalk är exempel – växer hussvampen till sig. Om förhållandena är perfekta kan svampen utöka med upp till 15-20cm i månaden.

Till en början växer hussvampen ytligt, som ett vitaktigt lager på träet. Efter hand ändras utseendet och svampen blir grågul på samma gång som det börjar gro mer invasivt i virket. Det gör den genom sitt mycel, vilket är ett nätverk av svampceller.

Hussvamp ger ifrån sig också sporer, vilket ser ut nästan som kakao – ett brunaktigt fint mjöl. Det kan röra sig om åtskilliga miljarder sporer hos en utvecklad hussvamp. Hussvamp skiljer sig från annan mögel genom att inte leda till dålig lukt. Vanligtvis luktar den inget alls, men emellanåt kan den utsöndra en doft som av champinjoner.

Detta gör det omöjligt för mögelhundar att särskilja genuin hussvamp från andra mer benigna svampar. Om man misstänker att man har fått angrepp av genuin hussvamp ska man kontakta en saneringsfirma och låta någon som är erfaren på området avgöra graden av angrepp.

För att bli av med hussvamp ska man avlägsna det angripna materialet och närliggande material som säkerhetsmarginal. Det måste brännas direkt eftersom man annars kan sprida hussvamp. Det är betydelsefullt att man utreder spridningen och graden av virkesskada innan man börjar riva undan material så att man inte river undan onödigt mycket.

Det viktigaste för att bli kvitt med hussvamp är att ta bort tillgången av fukt. Utan vätska går nämligen svampen in i ett dvalliknande läge där den inte gör någon skada. Avfuktare, adekvat uppvärmning, behandling med hjälp av Tvärstopp samt god ventilation är ett måste i anslutning med att sanera hussvamp för att inte få tillbaka angreppet.