Undvik påväxt på huset

Samlingsnamnet för både mögel och bakterietillväxt är mikrobiell påväxt. Beroende på vilken alternativt vilka mikrober det rör sig om samt spridning och mängd är det olika allvarligt. Det är oavsett vilken gestaltning det rör sig om en bra idé att försöka få bort det innan det ställer till med större bekymmer.

En mikrob är en levande organism som man inte kan betrakta med hjälp av blotta ögat. Vad som räknas hit är stundvis diffust men kort bör man säga bakterier, arkebakterier, protozoer, en del mögelsvampar, växter samt djur. Det är alltså en oerhört bred grupp organismer, där vissa kan verka hälsovådligt, andra inte alls och några beter sig som opportunister – de är bara hälsofarliga när tillfälle ges, men annars kanske rent nödvändiga för vår överlevnad, så som somliga bakterier i tarmens normalflora.

Vanligtvis när man pratar om mikrobiell påväxt menar man mestadels mögel och man nämner det gärna samma mening som hus, sanering och att renovera. Hur farligt är det att ha mögel i källaren, på vinden eller i ens badrum? Mögel är aldrig acceptabelt, utan man bör sanera det så fort man upptäcker det istället för att gå med det.

Mögel släpper ifrån sig sporer och en del arter ger även ifrån sig mykotoxiner som kan vara irriterande framför allt på luftvägarna. Man har mer och mer börjat kombinera fysiska symptom med att man bor, eller uppehåller sig stor del i ett mögelskadat hus, så som huvudvärk, upprepade förkylningar och trötthet.

Hur blir man då av med mögel? Mögel och annan mikrobiell påväxt trivs där det finns fukt. Ett första moment är således att se över ventilation, men dessutom omgivande dränering om problemet bildas i en källare. Mögel växer helst på organiska material, med undantag för material som är täckta av organiskt skräp. Fulstopp

Mögel i badrum yttrar sig vanligtvis som svarta små prickar i kakelfogarna. Normalt kan inte mögel växa över rent kakel, men vanligtvis samlas det i fogarna små hudrester, tvålrester och annat gott för möglet att kalasa på. Har man påväxt i sitt badrum är en plan, utöver att se över ventilationen, att rengöra grundligt med hjälp av diskmedel samt avsluta med ättika alternativt vittvinsvinäger.

När det kommer till mer porösa material så som betong, ska man inte använda ämnen lösta i vatten med tanke på att det vanligtvis leder till att möglet istället för att försvinna får en extra kick och växer till sig ännu mer, p.g.a. den tillsatta fukten! Man bör aldrig använda klorin, varken på släta alternativt porösa ytor med tanke på att det är starkt miljöfarligt, hälsovådligt och därutöver har extremt låg effekt, jämfört med vanligt diskmedel.

Man kan också bli av med mikrobiell påväxt genom att använda sig av foggning, vilket innebär att man med assistans av en särskild maskin värmer upp ett mögeldödande medel varpå det förångas. De små dropparna kan tränga in i skrymslen och vrår och där ha effekt på möglet. Dessa maskiner tillhandahålls vanligtvis av olika firmor som håller på med mögelsanering. Man ska inte vistas i samma rum när sanering sker.

Efter att ha fått bort möglet är det viktigt att se över så att det inte blir för fuktigt i utrymmet därför att undvika att man återigen får påväxt i sitt hus. Samt att applicera ett lager Fulstopp som skyddar framåt i tiden.