Ta hjälp av en mögelhund för att bli kvitt med möglet

En mögelhund är en specialtränad hund som använder sitt utomordentliga luktsinne för att upptäcka mögel och annan mikrobiell påväxt. Användningen av mögelhundar vid jobbet innan mögelsanering har ökat genom åren.

Hundar har länge använts av människan till allt från vallhund till narkotikasökare. Det finns en massor annorlunda saker man kan träna en hund för. Med tanke på att hundar har ett väldigt känsligt luktsinne är de förträffliga vid sökning av ämnen som vi människor har svårt eller inte alls kan uppfatta lukten av.

Mögel behöver inte alltid föra med sig dålig lukt, det är inte säkert att det luktar alls i somliga fall, så att en mänsklig näsa kan känna av det i varje fall. Om man misstänker att man har problem med mögel så är det första steget att undersöka exakt var möglet finns.

Vanligtvis kan man se och uppfatta lukten av mikrobiell påväxt, så som mögel. Men även om man ser en stor mögelfläck som växer över väggen, är det inte säkert att det är allt. Det kan finnas mer mögel exempelvis bakom tapeter, kakel och så vidare. Det är här mögelhunden kommer in i bilden.

En mögelhund ska ha en rejäl träning, där grundutbildningen är omkring åtta månader och som sker tillsammans med husse eller matte, personen som också kommer att utgöra mögeltekniker. Det är alltså, exakt som vid utbildningen av narkotika- och polishundar en träning som rör både människa samt hund lika mycket. Man utbildar ett team.

Efter grundutbildningen är det viktigt att hunden fortsätter tränas, så att kunskaperna inte tynar bort. En hund tränar sina kunskaper genom att fullborda dem, alltså i detta fall genom att leta efter mögel i hus och dylikt.

Mögel uppkommer gärna där det finns fukt. Sådana typiska utrymmen är undermåligt ventilerade badrum, källare, vindar etc. Mögel avger hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen (även kallade MVOC, microbial volatile organic compound). Det är dessa mögelgaser som hunden är tränad att lokalisera och markera.

Mögel kan avge dessa hälsofarliga, lättflyktiga organiska ämnen i upp till fyrtio år efter att mögelsvampen har torkat ut. Det är då lätt att förstå vikten att få bort möglet från sitt hus. För att bli av med mögel är det ultimata sättet även det mest radikala, att helt enkelt avverka allt det angripna materialet och ersätta det med nytt och fräscht. Klicka här omgående för mer tips

För att inte få tillbaka problemen med fukt, mögel och övrig mikrobiell påväxt är det betydelsefullt att ordna orsaken. Torka utrymmet ordentligt med avfuktare och se över ventilationen. Ifall det är husgrunden som har blivit mögelangripen ska man se till så att dräneringen är bra. Undanröja växter samt jord från husknuten och ersätt med dränerande material, annars stannar fukten efter regn och det i sig är en risk för fuktskador med påföljande mögelväxt. Skydda alla ytor med hjälp av Fulstopp eller ännu bättre, med Tvärstopp.

Det finns ingen särskild hundras som är extra lämplig för att bli mögelhund, det rör sig om hundens karaktär men framför allt om träning. Att utbilda sin hund i att leta efter MVOC och därmed mögel är heller inget man gör i en handvändning. Det kräver en konsekvent hundförare och regelbunden träning. Om man lyckas har man dock en fantastisk kollega i sin mögelhund.